Четвъртото измерение, което за повечето от нас изглежда несъществуващо, е изпълнено с духове. Когато жизнените функции на човешкото ни тяло прекъснат нашата вечна същност, душата се освобождава от хватката си с това тяло и буквално излита като освободено ято гълъби. И отива в отвъдната реалност, която е същинската реалност. Връща се в своята група или самостоятелно продължава своето духовно самоосъзнаване. Между различните души съществува някаква своеобразна йерархия, с която всички се съобразяват. Тя не произтича от правото на по-силния и не представлява наложена по този начин власт, каквато познаваме тук на Земята. Просто по-напредналите същества имат, да го наречем, естествен авторитет пред по-малко напредналите. Както родителят има авторитет пред детето си. Йерархията между духовете се изразява с разпределението им по рангове. Ранговете представляват степени на достигната божественост. Разбира се, най-високия ранг е завършеното припомняне на божественото съзнание. А най-ниският е началото, когато образно казано, се появява нова душа без каквото и да било съзнание и идея коя е тя всъщност. Броят на ранговете е неограничен, колкото духове има, толкова и рангове могат да се открият. Духовете живеят в съобщества, а още по-тясно в групи. Нещо като семействата ни тук на Земята. Всяка група наподобява по-скоро училищен клас – примерно 20 ученици и няколко учители. Учениците се намират на близки нива на осъзнатост, разбира се, някои са по-възприемчиви и напредват по-бързо, всичко е въпрос на личен избор. Учителите, това са духовните лидери в групата. Те вече не се прераждат в материална среда. Имат висок ранг на самоосъзнатост и тяхната основна работа е да помагат на своите “ученици” в процеса им на самоусъвършенстване. “Учениците” се вслушват безусловно в съветите на своите “учители”, защото съветите им са изключително точни и справедливи и отговарят на божествения ред във вселената, и разбира се, подпомагат всеки да открие своята истинска същност. Няма такова нещо като анархия в четвъртото измерение, нито класова нетърпимост. Неопитните духове изпитват благоговение пред по-усъвършенстваните. Както ние хората изпитваме благоговение към Бог.

Все пак ще направя разграничение между различните степени на духовно съвършенство и по този начин ще обособя различните рангове на духовете, просто за да може всеки да си даде някаква представа по този въпрос. Текстът по-надолу е заимстван от една книга, като е съвсем леко изменен и актуализиран.

Трети ранг.

Несъвършени духове


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Доминиране на материята над духа. Влечение към злото. Невежество, горделивост, егоизъм и всички лоши страсти, които са тяхно следствие. Те имат предчувствие за Бог, но не го разбират. Не всички са лоши по същността си; у някои от тях има повече лекомислие, непоследователност и лукавство, отколкото истинска злоба. Те не правят нито добро, нито зло; но с това че не правят добро, те вече разкриват своята недостатъчност. Те могат да бъдат разделени на 5 основни вида.

нумерология

ПЕТИ ВИД – НЕЧИСТИ ДУХОВЕ.

Те имат склонност към зло и го правят главен обект на своите грижи. Като духове те дават коварни съвети, сеят раздор и недоверие, слагат си различни маски, за да лъжат по-лесно. Те завладяват слабите характери, които лесно се ръководят, и ги тласкат към гибел, удовлетворени от възможността да забавят развитието им, като ги заставят да паднат в изпитанията, на които са подложени. При поява могат лесно да бъдат разпознати по езика: пошлостта и грубостта на изразите и при духовете, както и при хората, винаги е признак, ако не на умствена, то поне на нравствена непълноценност.

ЧЕТВЪРТИ ВИД – ЛЕКОМИСЛЕНИ ДУХОВЕ.

Те са невежи, хитри, непоследователни и присмехулни. Те се промъкват навсякъде, говорят за всичко, отговарят на всички въпроси, без да ги е грижа за истината. Те обожават да причиняват дребни неприятности и да носят малки радости, да вдигат шум, лукаво да заблуждават с мистификации и хитрини.

ТРЕТИ ВИД – ПСЕВДОУЧЕНИ.

Техните знания са достатъчно обширни, но на тях им се струва, че знаят повече, отколкото е в действиетлност.

ВТОРИ ВИД – НЕУТРАЛНИ ДУХОВЕ. Те не са нито достатъчно добри, за да правят добро, нито достатъчно лоши, за да творят зло; склонни са както към едното, така и към другото, и не се издигат над средното ниво, присъщо на човечеството, нито по сърце, нито по ум. На тях са им скъпи нещата от този свят и те жадуват за неговите груби радости.

ПЪРВИ ВИД – ДОМАШНИ ДУХОВЕ ИЛИ ПАЛАВНИЦИ.

Тези духове с личните си качества изобщо не представляват някакъв особен и отделен клас; те могат да принадлежат към всички видове от трети ранг. Често разкриват присъствието си чрез осезаеми и физически ефекти като тропане, аномално движение и преместване на твърди тела, трептения на въздуха и т.н.

Втори ранг.

Духове на доброто, добри духове


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. Доминиране на духа над материята; желание за добро. Техните качества и тяхната сила да творят добро се намират в пряка зависимост от степента на съвършенството, която са достигнали: едни имат знание, други – мъдрост и доброта; най-напредналите съчетават знанието с нравствените добродетели. Тъй като още не са се дематериализирали напълно, те запазват(в зависимост от ранга си) следи от телесно съществуване или във формата на езика, или в навиците си, у тях дори може да се видят някои странности и прищевки; ако не е това, те биха били съвършени духове. Те разбират Бог и безпре делността и се наслаждават от блаженството на добрите. Те са щастливи от доброто, което правят, и от това, че пречат на злото. Хората, в които те са въплътени, са добри и доброжелателни към себеподобните; тях не ги движи нито горделивостта, нито егоизмът, нито честолюбието; те не хранят нито омраза, нито злоба, нито завист, нито ревност и правят добро

заради самото добро. Те могат да бъдат разделени на четири основни групи:

ЧЕТВЪРТИ ВИД. ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ ДУХОВЕ.

Тяхно преобладаващо качество е добротата; те обичат да правят услуги на хората и да ги защитават, но знанието им е ограничено: техният прогрес е повече в морален, отколкото в интелектуален смисъл.

ТРЕТИ ВИД. УЧЕНИ ДУХОВЕ.

Тяхна отличителна особеност е широтата на знанията. Те се занимават не толкова с нравствени, колкото с научни въпроси, към които имат големи предпочитания; но те разглеждат науката само от гледна точка на полезността и не внасят в нея нито една от страстите, които са свойство на несъвършените духове.

ВТОРИ ВИД. МЪДРИ ДУХОВЕ.

Тяхна отличителна черта са нравствените качества от най-високо естество. Без да притежават неограничени знания, те са надарени с интелектуална способност, която им дава трезви съждения за хората и нещата.

ПЪРВИ ВИД. ВИСШИ ДУХОВЕ.

Те обединяват в себе си знание, мъдрост и доброта. Тяхното превъзходство ги прави по-способни от всички останали да ни дадат най-верни представи за нещата от безтегловния свят в онези граници, в които на човека е позволено да знае това.

Първи ранг. Чисти духове, истински духове

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Материята не им оказва абсолютно никакво влияние. Пълно умствено и нравствено превъзходство над духовете от другите рангове.

ПЪРВИ ВИД. ЕДИНСТВЕН.

Те са изминали всички стъпала по стълбата на усъвършенстването и са отблъснали всички нечистотии на материята. Достигнали върха на съвършенството, който е възможен за живо същество, те повече не трябва да се подлагат на изпитания и изкупления. Тъй като вече не се превъплъщават в тленни тела, това за тях е вечен живот, който те живеят в лоното Божие. Те се наслаждават на ненарушаваното от нищо щастие, защото не изпитват нито потребностите, нито неудобствата на материалния живот. Те са пратеници и изпълнители Божии, те изпълняват Неговата воля, за да се поддържа вселенската хармония. Това условно разделение може да помогне на всеки от нас да си даде сметка къде точно се намира в своята духовна еволюция, освен това смятам, че това е любопитна информация, благодарение на която ще ни е по-лесно да разпознаваме хората, с които сме в досег, особено онези които ни създават много грижи и смущават спокойствието ни.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: