Сами можете да установите дали обмяната ви е нарушена и да я коригирате