Петък, 13-и: Имаме ли основания да вярваме, че ще ни се случи нещо лошо?