Пижо Смока: Иманярството е краста, която не се лекува