Мариана ВЕЗНЕВА: България е енергиен център за духовна култура