Млада гадателка вижда живота на пациентите си като на РЕНТГЕН