Влад Савенков: Чрез транс можем да си поставим диагноза и излекуваме