Токсоплазмозата – хитра болест, която променя поведението.