Сляпата ясновидка Людмила: Напразни надежди не бива да се дават