7-те места, където най-силно се усеща глобалното затопляне