Не тръгвайте навън без да се подготвите за страшното време!