Не само в очите на Мона Лиза, ами и в Момата на Майстора има таен шифър