Мощно земетресение е отчетено до територията на България