Симптоми на прекаран микроинсулт и лечение. Последствия