Живот на Марс: мечти и реални технологии. 2024 г. наближава