Канелата и карамфилът блокират пораженията на диабета и стареенето