ИСУС И ВЛЪХВИТЕ – СИМВОЛИКА НА ДАРОВЕТЕ

Според Писанието тримата влъхви са били мъдреци пристигащи от изток. Влъхва (мн.ч. влъхви, старобългарски. влъхви) в славянското езичество означава жрец, добър магьосник, гадател, лечител. Влъхви са наричали древно славянските жреци, които освен, че служели на боговете, извършвали и различни магически обреди със силно изразени шамански функции. В Началото съществувал за тях само бог Род, създал … Продължете с четенето на ИСУС И ВЛЪХВИТЕ – СИМВОЛИКА НА ДАРОВЕТЕ
Чети нататък!…