Сова, бухал и кукумявка. Символ и значение, поверие, какво се прави като я чуеш