Докато болен от левкемия чакал химио- и лъчетерапия, оздравял