Да дадем надежда за живот на двама млади родители!