Д-р Петър Димков: Болестта е карма, която трябва да изкупим