Успешните хора усвояват уроците на съдбата от първия път