Чекръкчията Георги Сакеларов: Известни ортопеди търсят помощта ми