Черна магия: как се прави и разваля. За любов и за раздяла. За пари, срещу съседи. Симптоми на черна магия

Как да разберем дали имаме магия? Симптоми на магия за любов, за раздяла, за бедност и др.

Магия за пари и привличане на богатство. Ритуали със сол, захар, вода, монети и др.

Радиестезист. Как да се научим на радиестезия? Работа с махало и багети

Магия за любов със снимка. Черна и бяла магия. Ритуали със свещ, със снимка, др.

Разваляне на магия. Черна и за любов. Ритуали с яйце, урина, сол, икона, кибрит, конец и др.

Леене на куршум (олово) за гадаене на бъдещето и съдбата -фигури и значение