Гадаене на кафе: правила, тълкуване на цифри, букви и фигури. Как точно се гадае?

Гледане на карти: схеми за подреждане и значение на 52 игрални карти

Гадание с тесте от 52 карти (бързо и лесно гледане на карти)

Гадаене по месечния цикъл: Според деня, датата и часа. По Луната. За любов