Трета световна война – поредният вирус за стрес

ПОСЛАНИЯ ОТ ВСЕЛЕНАТА ИЛИ ФИЛОСОФИЯ НА РАЗПИЛЕНИТЕ МИСЛИ

ЛЕЧЕНИЕ С МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ ИЛИ КАК СЕ ПЛАГИИРА ЧУЖД ТРУД

КРАСИМИР КУРТЕВ – ЗАКОНИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА ОПРЕДЕЛЯТ ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ.

НАГРЪДНИКЪТ НА АРОН, 12-ТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЗЕМНИ ПОЛЕТА

Красимир Куртев-Алеф: Новият ред на илюминати – едно гигантско шоу

„Божествената частица“: Илюминатите отвръщат на удара