Радиестезично махало – загадъчният посредник между човека и неговата интуиция

Радиестезист. Как да се научим на радиестезия? Работа с махало и багети

Ето как да разберем къде в дома ни се пресичат линиите на Хартман