Гадаене с 5 руни Попитай руните значение
Как се прави Гадаене с 5 руни. Ръководство "Попитай руните" значение на всяка една руна!

Руни – значение и гадаене стъпка по стъпка. Рунически символи

Гадаене с руни, стъпка по стъпка. Научете се сами да познавате. Значение на отделните руни и рунически символи. Попитай руните сам! Гадаене с 5 руни и много други начини!

Руни – по какъв начин могат да променят живота ни? Без значение дали се чудите дали моментът е подходящ да направите важна стъпка в живота си или просто се нуждаете от съвет, винаги можете да се посъветвате с руните и да се възползвате от магическата им сила.

Гадаенето с руни има дълбоки корени във времето – използвало се е още от времето на викингите и в основата му стои връзката между рационалното ни мислене и подсъзнанието.

Тази тема на Chudesa.net ще ви запознае със същността на гадаенето с руни, ще ви обясни детайлно значението на всяка една от тях и както и защо трябва да си гледате сами, а не да използвате автоматизирани сайтове онлайн.

Важните стъпки.

Гадаене с руни, стъпка по стъпка

Да се гадае с руни не е никак трудно, стига да знаете какво точно трябва да направите, стъпка по стъпка.

Важно е да знаете, че съществуват различни видове рунически камъни в зависимост от това коя азбука искате да следвате: англо-саксонската, готически руни, унгарски руни, турски, ранен Футарк, късен Футарк.

И все пак, без значение на коя точно разновидност ще се спрете, какъв е най-добрият начин да използвате руните си? Това зависи най-вече от вас самите. В следващите редове ще ви предоставим стъпка по стъпка подробен наръчник на най-популярните методи за използване на руните.

 • Метод 1: Поставете руните в торбичка и затворете очи като се концентрирате върху ситуацията, за която се нуждаете от отговор (без значение дали е минала ситуация, настояща или бъдеща), след което изберете руна от торбичката, която да ви даде отговора.
 • Метод 2: Внимателно изсипете руните от торбичката върху гладка повърхност като не спирате да мислите за отговора, от който се нуждаете. След като руните се разпилеят по повърхността, вижте кои са най-близо до вас, те са вашето решение.
 • Метод 3: Подредете руните във формата на решетка и разперете дланта си върху тях докато се концентрирате върху отговора, който търсите. Ако сте десняк, използвайте лявата си ръка, ако сте левичар – дясната. Ще почувствате кои руни привличат ръката ви, те са отговора на въпроса.
 • Метод 4: Със затворени очи и напълно прочистено съзнание извадете три руни от торбичката и ги подредете в права линия. Първата руна е отговорът на въпрос, свързан с миналото, втората – на въпрос, касаещ настоящето и последната е отговорът на въпроса ви за бъдещето.

Ето и самите стъпки за гадаене с руни:

Стъпка 1: Първите 2

Как да гадаете по първите две изтеглени руни:

гадаене с руни
Гадаене по две руни

Използвайте метод по ваш избор от посочените по-горе и изтеглете две руни, след което ги поставете една до друга. Те или ще се допълват една друга или ще са противоположни.

Ако са еднотипни, това означава, че те ще ви помогнат съвместно. Ако са противоположни, то едната показва какво не е наред, а другата – какво трябва да се случи, за да се оправи ситуацията.

Стъпка 2: 3 руни

Гадаене по три руни.

гадаене с руни
Гадаене с три руни

След като сте изтеглили първите две руни, изтеглете още една и ги подредете от ляво на дясно в реда, в който сте ги изтеглили. Ето и значението им:

 • Най-лявата руна – Норн Урд – отнася се до минали действия и ситуации
 • Руната в средата – Норн Скулд – показва какво най-вероятно ще се случи, което ще отговори на въпроса ви
 • Най-дясната руна – Норн Верданди – показва настоящето, какво ви влияе в момента.
Стъпка 3: Тяло, ум, душа
гадаене с руни
Гадаене с руни – тялото, ума и душата
 • Руната в ляво показва сегашното ви физическо състояние
 • Руната в средата – сегашното състояние на ума ви
 • Руната в дясно – сегашното състояние на духа ви.
Стъпка 4: 4 джуджета

Разчитане на четирите джуджета

гадаене с руни
Гадаене с руни – четирите джуджета

Руните се подреждат по указания начин.

 • Руната най-отгоре показва миналите ви желания, които са свързани с въпроса ви (може да е свързана и с миналите желания на ваши предшественици)
 • Руната в дясно показва настоящите желания и чувства, свързани с въпроса ви
 • Руната вляво е индикатор на чувствата и желанията на странични хора, които обаче са свързани с въпроса ви
 • Руната в долната част показва за какво най-много копнее сърцето ви, тайните ви желания, ако самата руна носи позитивно значение, то желанието ви ще се осъществи в рамките на четири месеца.
Стъпка 5: 5 руни
гадаене с пет руни
Гадаене с 5 руни
 • Руната най-отдолу показва най-базисните неща, които влияят на ситуацията и на отговора на въпроса ви
 • Руната най-вляво е проблемите, които влияят пряко на въпроса
 • Руната най-отгоре показва позитивите, които могат да повлияят на въпроса
 • Руната най-вдясно носи незабавният отговор на въпроса
 • Руната в средата са бъдещите влияния върху ситуацията и въпроса ви.
Стъпка 6: Скрит ред

Разгадаване на скритото подреждане

гадаене с пет руни
Гадаене с пет руни – разгадаване на скритото подреждане
 • Руната най-вляво: Настоящата ситуация в живота ви
 • Втората руна от ляво на дясно: Мисловният ви процес в този момент
 • Руната в центъра: Най-съкровените желания на сърцето ви
 • Руната в дясно от централната: Настоящият фокус в живота ви
 • Руната най-вдясно: Това, което ще влияе на живота ви в бъдеще
Стъпка 7: Кръст

Гадаене с руни под формата на кръст

гадаене с 6 руни
Гадаене с руни под формата на кръст
 • Руната най-вляво: показва миналото
 • Руната под централната: показва настоящето
 • Руната най-вдясно: показва бъдещето
 • Руната най-отдолу: Това, което влияе на въпроса ви
 • Руната в центъра: показва кое точно влияние ще доведе до благоприятна развръзка
 • Руната най-отгоре: най-вероятната развръзка
Стъпка 8: 7 руни

Гадаене със седем руни

Гадаене със 7 руни
Гадаене със седем руни
 • Първата и втората руна: показват проблема
 • Третата и четвъртата руна: показват миналите събития, които са довели до настоящата ситуация
 • Петата и шестата руна: показват съвета, който руните ви дават
 • Седмата руна: показва вероятната развръзка. Ако тази руна е положителна, както и всички останали руни, то и развръзката ще бъде положителна.
  Ако тя е негативна и всички останали са като нея, то и развръзката няма да е благоприятна
Стъпка 9: Буквата V

Гадаене под формата на буквата V.

гадаене със седем руни
Гадаене с руни под формата на V
 • Руната най-горе, в ляво: показва влиянията в миналото, които са свързани с въпроса
 • Втората руна от ляво на дясно: нещата в настоящето, които влияят на въпроса
 • Третата руна от лявата страна: бъдещите събития, свързани с въпроса
 • Руната долу, в центъра: действията, които трябва да се предприемат за най-благополучна развръзка
 • Руната вдясно от централната: вашите чувства и емоции, които се отнасят до въпроса
 • Руната до тази, която е на върха в дясно: всички възможни проблеми, свързани с въпроса
 • Руната най-горе, в дясно: бъдещото развитие, свързано с въпроса
Стъпка 10: Решетка

Гадаене с руни под формата на решетка от 9 камъка

гадаене с 9 руни
Гадаене с девет руни – решетка
 • Трите руни в дъното: показват миналото, най-лявата от тях са скритите минали влияния, централната: явните влияния, дясната – настоящите ви чувства, свързани с минали събития.
 • Трите руни в центъра: показват настоящето; най-лявата са настоящите скрити влияния, централната – явните такива, дясната – чувствата ви за настоящите събития.
 • Най-горният ред руни: показват бъдещето; най-лявата показва бъдещите скрити влияния, които ще възпрепятстват благоприятната развръзка, централната – най-добрата възможна развръзка, дясната – чувствата ви, свързани с нея.
Стъпка 11: Дървото.

Гадаене на подреждането “Дървото на живота”

гадаене с 10 руни
Гадаене с руни – подреждането Дървото на живота
 • Руната на върха: показва най-положителните ви постижения
 • Руните на втория ред: лявата – физическите и умствените ви усещания, дясната – състоянието на енергийното ви ниво към момента
 • Руните на третия ред: лявата – най-скорошните ви постижения, лявата – моралът ви
 • Руната на четвъртия ред: здравето ви към момента, както и всички възможни проблеми с него
 • Руните на петия ред: лявата – креативността ви, дясната – притесненията ви в любовта както и всичко, което влияе на личния ви живот
 • Руната на шестия ред: показва силата на въображението ви, както и посоката, към която сте се запътили
 • Руната на седмия ред: сегашните влияния, които засягат дома ви
Стъпка 12: Футарк

Гадаене по подреждането Футарк.

гадаене с руни
Гадаене с руни – подреждането Футарк

Това гадаене обикновено се прави навръх Нова година, тъй като осигурява отговорите отговори за всички предстоящи 365 дена. Препоръчително е да си запишете “отговора” на руните, за да можете по-късно да се допитате отново до тях.

 • Руните в първата колона, от горе на долу:
  • Първата: показва как ще се сдобиете с богатство и просперитет
  • Втората: показва как ще се сдобиете с физическо здраве и вътрешна сила
  • Третата: как ще се сдобиете със защита или какво ще си съсипе
  • Четвъртата: показва как ще придобиете мъдрост и какво ще ви вдъхновява
  • Петата: указва пътя ви в живота
  • Шестата: бъдещата мъдрост
  • Седмата: уменията, които ще придобиете, както и талантите, които притежавате по рождение
  • Осмата: какво ще ви донесе мир и щастие
 • Руните във втората колона от горе на долу
  • Първата: Показва бъдещите промени в живота ви
  • Втората: показва какво ви е нужно, за да постигнете целите си
  • Третата: показва препятствията, които могат да ви попречат
  • Четвъртата: успехите и постиженията ви
  • Петата: показва какво ще ви предизвика и какви избори ще трябва да наравите
  • Шестата: вътрешните ви умения, които ще ви помогнат
  • Седмата: ситуации на живот и смърт
  • Осмата: показва вашата движеща енергия
 • Руните в третата колона от горе на долу:
  • Първата: показва всички ваши законни действия
  • Втората: показва как ще постигнете красота и растеж
  • Третата: показва приятелствата и връзките, които ще създадете през тази година
  • Четвъртата: показва социалния ви статус
  • Петата: показва емоционалния ви статус
  • Шестата: показва емоциите и случващото ви се в сексуален аспект
  • Седмата: показва как ще постигнете баланс
  • Осмата: показва каква мъдрост ще получите през предстоящата година.

Научете се да познавате

Гадаенето с руни не е никак сложно и можете да го практикувате и сами у вас. Дори е препоръчително да го правите, вместо да разчитате на автоматизирани сайтове.

Защо да си гледаме сами

а не да разчитаме на автоматизирани сайтове “руни онлайн”? За това си има много основателна причина. И тя е, че всеки човек притежава свой собствен начин на хвърляне на руните. Които по този начин се зареждат с енергията му. Това няма как да бъде постигнато с използване на онлайн руни.

Важно е да помните, че вашите собствени руни са си само ваши и точно това ги прави толкова специални.

Вие сте свързали енергията си с тях и това е от значение при гадаенето.

научете се сами да познавате с руни
Гадаене с руни – научете се сами да познавате

Не бива в никакъв случай да давате на някой друг да ги използва. Можете да се допитвате до тях винаги, когато се чувствате несигурни какво да предприемете.

Дори не е нужно да си гледате, можете просто да изтеглите една руна от торбичката си и да я видите. Ако позицията й е правилна, то отговорът на въпроса ви е “Да”, ако руната е обърната – това означава “Не”.

Ако изтеглите руна, която изглежда по един и същ начин отгоре и отдолу, то най-вероятно ви очаква проблем.

Най-традиционният начин на гледане на руни е да ги разбъркате в торбичката им и да ги хвърлите върху парче плат, най-добре кадифе. Хубаво е и самата торбичка, в която ги съхранявате, да е кадифена.

Обикновено се препоръчва ваденето на девет руни, но не по-малко разпространено е и гадаенето с пет и седем руни.

Доста специалисти по гадаене с руни съветват първо да се изтеглят три руни, които показват настоящите обстоятелства. След което да ги върнете в торбичката и да изтеглите още три. Те показват действията, които трябва да се предприемат и възможните развръзки.

Тези три руни отново се връщат в торбичката и се вадят нови три, които показват нещата, които ще повлияят на проблема като цяло.

Друг начин на гадаене с руни е да ги разбъркате в торбичката и да ги оставите в нея за около 15 минути, след което изтеглете 12. Те се поставят на специална дъска, закупена за случая.

Руните на Один

Легендите разказват, че числото на Один е пет. Поради тази причина много гадатели държат да работят с точно пет руни. Тези от вас, които се интересуват от нумерология, ще забележат, че общият брой руни е точно 25 като в това число се включва и празната руна.

Без значение на кой метод за гадаене ще се спрете, е важно да знаете, че от значение е още коя страна на руните се показва при хвърлянето им извън торбичката, тъй като това променя смисъла на предсказанието.

Именно положението, редът на падането и съчетанието между отделните руни, дава отговор на въпроса, който ви вълнува.

Една и съща руна може да означава съвсем различни неща. А колкото повече руни използвате, толкова по-обстойни отговори ще получите с много по-голяма конкретика.

Руните никога не лъжат, те просто не показват истинското си значение на онези, които не са достойни за отговорите им.

Значение на отделните руни

Всяка отделна руна има собствено значение, което е от съществена важност при гадаенето с тях. В следващите редове ще разгледаме значението на отделните руни, за да можете да гадаете по-прецизно с тях.

Освен това ще ви запознаем и как можете да се лекувате с руни като се възползвате от свойствата на всяка една от тях.

Fehu
Значение на отделните руни - Fehu
Значение на отделните руни – Fehu

Руната, която принадлежи на скандинавския бог на плодородието и любовта Фрейр. Той покровителства истинските чувства и свободата. Fehu означава притежание. За викингите то се е свързвало с богатството, парите и успеха.

Те вярвали, че колкото повече неща притежава човек, толкова по-голяма власт и авторитет има той. Това притежание може да е резултат както от усърдна работа, така и в следствие на късмет. Важно е да се знае, че човек трябва да се погрижи за постигнатото, а не да го остави на произвола на съдбата, в противен случай ще се окаже без нищо.

Идеята на тази руна е, че да изкарваш пари е едно, но да ги запазиш, нещо съвсем друго. Това, разбира се, не означава, че трябва да сте алчни или да завиждате на богатството на другите.

Руната просто предупреждава, че трябва да се грижим и да пазим това, което имаме. Тя също така е индикатор за възможност за придобиване на богатство, което е нужно да споделим с другите.

Fehu се свързва още с фертилността и благоденствието. За някои специалисти, тя символизира и любовта, макар да не е една от четирите главни “Руни на любовта”. Може също така да е знак за възможна бременност или нов, напълно различен старт в живота.

Ако при тегленето тази руна е обърната на обратно, предупреждава за възможна загуба на нещо ценно, без значение дали материално или не – приятелство или любов, например.

 • Вода: показва добър развой в служебните и професионалните ви отношения като също така е индикатор за силен интерес към мистичното и въпросите, свързани с него.
 • Земя: означава големи успехи, знак, че набелязаните цели ще бъдат постигнати.
 • Огън: показва хармония във всички отношения, възможна сватба
 • Въздух: всичките ви молитви ще бъдат чути, а желанията ви ще се сбъднат.
 • Зодиакален знак: телец
 • Връзка с картите Таро – Кулата
 • Цвят – червен
 • Полярност – женска
Uruz
Значение на отделните руни - Fehu
Значение на отделните руни – Uruz

Това е руната, която символизира мощта на добитъка, води се руна на вола. Показва и непознатите влияния, които имат значение за случващото се в живота ви.

Свързва се също така с дивото. Поради връзката си с вола, руната може да е индикатор, че някакво бреме ще се стовари на раменете ви, но въпреки съмненията, ще успеем да се справим с него.

Богът, свързан с тази руна, е Тор, дървото е бреза. Uruz се отнася до нещата свързани със сила, възможности и влияние. Тя символизира нашата собствена безгранична сила. Но както всяка мощ, тя не бива да бъде притискана, така че внимавайте колко сила влагате във всяка една ситуация.

Тази руна засяга и енергията, помагайки ни да я използваме по най-добрият възможен начин, за да се сдобием с пари и слава. Изтеглянето на тази руна показва, че има голям шанс нещата да се променят, но това до голяма степен зависи и от самия човек, който трябва да извлече максимума от предоставените му шансове.

Новото начало често носи със себе си и чувство на несигурност. Но нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Понякога е необходимо да се рискува, но бъдете търпеливи и не се отказвайте, нещата няма как да се случат за една нощ.

Ако се надявате да бъдете повишени в работата си, това е една от най-добрите руни, които може да изтеглите. Важно е да знаете обаче, че тази руна често може да засяга и някой друг, не само вас.

Uruz предупреждава още, че може да ви се наложи да направите някаква жертва, ако искате да постигнете успех.

Ако е обърната: не изпускайте нито една възможност, внимавайте да не пропуснете шанса да промените живота си. Връзката на руната със силата предполага, че е възможна известна физическа или умствена слабост, краткотрайна болест. Това е добра възможност да намалите стреса, да промените хранителния си режим и да вземате допълнително витамини.

 • Вода: показва неочаквано посещение, както и неочаквани новини и свързани с тях успехи
 • Земя: предупреждава, че е важно да обмисляте бъдещето, тъй като необмислените постъпки ще имат сериозни последици
 • Огън: означава, че все още не сте забравили миналото и страдате за него
 • Въздух: показва, че ще имате неочакван шанс в живота, който в никакъв случай не бива да пропускате.
 • Планета: Плутон
 • Връзка с картите Таро: Върховната жрица
 • Цвят: зелен
 • Полярност: мъжка
Thurisaz
Значение на отделните руни - Thurisaz
Значение на отделните руни – Thurisaz

Тази руна защитава красотата, руна на бодила и розата. Освен това е индикатор за предстоящи дребни препятствия и неудобства.

Освен това е свързвана и със змията и растението дебелец. Thurisaz има силна връзка с бог Тор, показва агресивна личност и съответно се свързва с конфликтите и желанието на човек да защити себе си и своето.

Руната предполага, че моментът не е подходящ да вземате прибързани решения, тъй като нещата е много вероятно да се променят и то внезапно, без предизвестие. Добре е да използвате времето си, за да направите ревизия на нещата, които сте постигнали досега и какво искате да постигнете в бъдеще. Освен това е настъпил подходящ момент да се отърсите от миналото си.

Хората може да не са толкова откровени с вас, колкото си мислете и определено не можете да разчитате на тях. Точно по същия начин, както розата изглежда красива, но бодлите й могат да ви наранят, ако не внимавате, може да пострадате, ако се доверите прибързано на някого.

Професионалните дела трябва да бъдат вършени с изключително внимание. Пазете се от завист и интриги.

Заради влиянието на Тор върху руната, тя се свързва и с внезапния късмет.

Ако е на обратно, показва, че ако действате прибързано, след време ще съжалявате. В момента ситуацията е такава, че трябва да изчакате, не да действате. Това ще доведе до напрежение.

 • Вода: предупреждава, че приближава неблагоприятен период, в който трябва да се пазите от рискови начинания
 • Земя: нужно е да сте по-дипломатични в отношенията си с другите
 • Огън: не се доверявайте и бъдете нащрек, възможно е някой да се опита да ви измами
 • Въздух: отново предупреждение да избягвате рисковете, дори и да ви се струва, че няма как да се подведете
 • Планета: Юпитер
 • Връзка с картите Таро: Императорът
 • Цвят: червено
 • Полярност: мъжка
Ansuz
Значение на отделните руни - Ansuz
Значение на отделните руни – Ansuz

Това е руната на бог Один, в ролята му на главния ваятел на света. Освен това тази руна отговаря за отношенията между хората и комуникацията. Свързвана е още с дървото ясен, с вълка и гарвана. Не забравяйте, че Один често е изобразяван като гарван. Тази руна има силна връзка с този бог и символизира неговата закрила. Поради тази причина често е наричана “Руната на Бог”.

Ansuz се асоциира с ученето, комуникацията, вдъхновението. Поради факта, че Один може да променя вида си и да се явява под различни форми, руната предупреждава, че ситуацията може да се промени доста бързо.

Важно е да обърнем внимание на сънищата си и да ги тълкуваме, тъй като в тях може да се съдържат насоки как трябва да действаме занапред.

Може да се почувстваме неудържимо привлечени от религията.

Ако е на обратно: предупреждава за възможни проблеми с по-възрастни хора. Може също така да възникнат неприятности с ученето или в общуването. Възможно е другите да не отговарят на обажданията ви по телефона, да не ви връщат имейлите и плановете ви да се провалят.

 • Вода: предупреждава, че ще ви се наложи да вземате бързи решения, ако искате да постигнете хармония в работата и личния живот
 • Земя: задължително премислете добре всяко едно решение, което вземете, тъй като то ще има последици в бъдеще.
 • Огън: послушайте съветите, които ви се дават, избягвайте да действате сами, доверете се на другите.
 • Въздух: хубав знак, показва, че ви чакат крепки и ползотворни отношения с хора, които не са на вашата възраст.
 • Планета: Меркурий в негативната си фаза
 • Връзка с картите Таро: Смъртта
 • Цвят: Тъмно синьо
 • Полярност: мъжка
Raido
Значение на отделните руни - Raido
Значение на отделните руни – Raido

Това е руната, която символизира пътуването, колелото. Освен това тя е и символ на кръговрата на движението на планетите и на сменящите се годишни времена.

Свързва се с дивия пелин и козата, което няма нищо общо със зодиакалния знак Козирог. Богът на тази руна е Инг. Raido представя пътуванията, показва, че ще ви е нужен кураж, тъй като самото пътуване няма да е лесно, но ще си заслужава.

Досещате се, че в случая става въпрос не просто за пътуване от едно място до друго, но за пътуване към себепознанието. Както и за възможност да продължим напред с живота си. Руна на действието, на движението.

Освен това предупреждава да внимавате, тъй като е възможно нещата да имат две страни. Помислете за духовно себепознание, замислете се в каква посока е поел животът ви и ако е нужно – направете промени.

Поставете себе си на първо място и не споделяйте плановете си с други хора. Дошло е времето да се ръководите единствено от собствените си чувства и нужди. Тази руна е свързана с кръговрата на сезоните и съответно предполага нови преживявания и личностна трансформация.

Нещата няма да останат същите.

Ако е на обратно: Нещата няма да се случват по план, ще имате неочаквани гости, ще направите необмислена покупка.

 • Вода: Трябва да внимавате и поне още малко да изчакате с реализирането на плановете си.
 • Земя: не се оставяйте на изкушенията, тъй като предстоят много рискове. Предстоят ви неочаквани събития.
 • Огън: бъдете търпеливи, не вземайте недобре обмислени решения
 • Въздух: ще завършите успешно начинание, което сте започнали като на шега.
 • Зодиакален знак: Близнаци
 • Връзка с картите Таро: Жрецът
 • Цвят: червено
 • Полярност: мъжка
Kaunaz
Значение на отделните руни - Kaunaz
Значение на отделните руни – Kaunaz

Руната – символ на факела, подкрепя творческите ви сили. Тя се свързва също със совата и боровото дърво, от което се правят факли. Богът, свързан с тази руна, е Хаймдал. Това е женска руна, в цялата й слава. Засяга женското влияние, мистерията и надежда.

Освен това се свързва и с новата енергия, разбирането и позитивизма. Ако жена изтегли тази руна, това показва, че в скоро време ще получи любов от някой мъж, докато за мъжа Kaunaz е знак, че трябва да обръща повече внимание на половинката си.

Освен това руната се свързва и със сексуалността, тя буквално съдържа в себе си страстта и връзката между мъжа и жената.

Kaunaz носи и ново познание, най-често познание за самите нас, идващо с вътрешната ни енергия. Руната е символ на регенерацията на духа след смъртта, на живота след смъртта на тленното тяло.Тази руна дава защита като в същото време подкрепя начинанията, особено на хората, които се занимават с артистични занимания.

Да изтеглите Kaunaz означава, че сте на верния път и начинанията ви ще се увенчаят с успех.

Ако е на обратно: загуба на приятел или любим, както и загуба на ценна за вас вещ. Предупреждение за възможна болест, индикатор, че понякога се налага да се откажете от старите неща, приятелства и любови, за да направите място за новите. Възможно е да се чувствате изгубени, неспособни да откриете смисъл да продължите.

 • Вода: в живота ви ще нахлуе творчество, ще ви се отвори много добра възможност, но не бива да я изпускате.
 • Земя: изправени сте пред повратна точка в живота ви, жизнените ви сили ще се възвърнат
 • Огън: предстоят ви много творчески занимания
 • Въздух: ще успеете да разрешите наболял проблем, но само с помощта на други хора.
 • Зодиакален знак: Овен
 • Връзка с картите Таро: Каляската
 • Цвят: огнено червено
 • Полярност: женска
Gebo
Значение на отделните руни - Gebo
Значение на отделните руни – Gebo

Това е руната, която символизира целувката, отговаря за щастието, обединяването, подаръците. Това е една от руните на любовта, свързва се с подаръците, партньорството и щедростта.

В самия символ се съдържа любовната целувка, тъй като той е изобразен от две кръстосващи се линии, под формата на латинското “X”. Буквата, която използваме, за да изпратим целувки в писмо.

Тази руна се свързва с дървото ясен и с бряста. Gebo предполага постигане на хармония и мир, но едва след като помогнете на някой друг, който се нуждае от това. В никакъв случай не бива да отказвате да окажете подкрепа, дори и това да означава да направите някаква жертва.

По този начин самите вие ще получите помощ за постигането на целите си. Ако се занимавате с благотворителност, изтеглянето на тази руна е много добър знак.

Ако сте необвързани, Gebo е знак, че се задава нова възможна интимна връзка. Руната няма как да бъде изтеглена на обратно.

 • Вода: показва, че трябва да се научите да приемате чуждата помощ
 • Земя: ако искате да намерите истинското щастие ще трябва да положите повече усилия
 • Огън: хубав знак, показва, че ви предстоят хармония и щастие
 • Въздух: предупреждение, че не бива да стоите сами, обърнете се за помощ към най-близките си.
 • Зодиакален знак: Везни
 • Връзка с картите Таро: Любовниците
 • Цвят: кралско синьо
 • Полярност: и мъжка, и женска
Wunjo
Значение на отделните руни - Wunjo
Значение на отделните руни – Wunjo

Руна на щастието и равновесието в живота. Тя се свързва с вятъра и с лена. Wunjo предполага добра съдба, благополучие и комфорт. Хармонията ще доминира в битието. За необвързаните изтеглянето на тази руна предполага физическо привличане към човек от срещуположния пол, който е със светла кожа и светла кожа.

В бизнес аспект, Wunjo обещава успехи. Семейните хора ще бъдат щастливи. Това е руната, която засяга радостта, дружбата, щастието, хармонията и изобщо благополучието като цяло.

Освен това руната предвещава добри новини, които може да идват от далечно място и да са свързани с пътуване, вероятно по вода или в близост до вода. Всичко, свързано с креативността, артистизма и интуицията, ще получи подкрепа и ще доведе до повишаване на финансовото състояние на човека.

Все пак внимавайте проектите ви да са реалистични. Ако това е така, ще се чувствате щастливи и удовлетворени, а животът ви ще се обогати. Добра руна, ако страдате от проблеми със здравето.

Ако е на обратно: предупреждава, че не трябва да вярвате на партньорите си, без значение дали са бизнес или лични такива. Всички планове за пътувания трябва да бъдат проверени отново и трябва да избягвате да вземате решения в рамките на следващите три месеца, особено такива, които са повлияни от емоциите.

Бизнес решенията могат да почакат само три дена.

Ако сте твърде емоционални, сте изправени пред риск да изпаднете в депресия. Нещата ще се случват бавно.

Обърнатата руна Wunjo е друга от четирите Руни на любовта. Свързва се с безусловната любов, тя премахва действието на всички останали изтеглени негативни руни.

 • Вода: нужно е да помагате на другите, ако искате да постигнете задоволство.
 • Земя: ще постигнете равновесие само тогава, когато се задоволите с това, което имате
 • Огън: нужно е да обсъдите проблемите си с приятелите си
 • Въздух: показва, че в скоро време ще бъдете истински щастливи
 • Планета: Венера в негативната си фаза
 • Връзка с картите Таро: Силата
 • Цвят: жълто
 • Полярност: мъжка
Hagalaz
Значение на отделните руни - Hagalaz
Значение на отделните руни – Hagalaz

Това е руната, която е символ на неочакваните случки и събития. И за четирите елемента важи едно-единствено тълкувание: предстоят ви изненадващи преживявания и събития.

Тя няма пряка връзка с някое животно или птица, понякога се асоциира с глога. Освен това има силна връзка със зимата. Тя е индикатор за всичко, което не може да бъде предвидено, закъснения и природни сили.

Изтеглянето на тази руна показва, че ви предстоят внезапни и неочаквани събития. Няма нищо, което да можете да направите, за да избегнете това, тъй като зависи от фактори, върху които вие нямате влияние.

Понякога промените са необходими. Тази руна се използва в медитацията, тъй като е индикатор за нуждата от духовни напътствия.

Ако е на обратно: предупреждава за възможни инциденти, макар че мнозина специалисти отричат Hagalaz да има обърната позиция.

 • Планета: Уран
 • Връзка с картите Таро: Светът
 • Цвят: синьо
 • Полярност: женска
Naudhiz
Значение на отделните руни - Nauthiz
Значение на отделните руни – Nauthiz

Това е руната, наречена Огънят на Нот. Представлява две триещи се една в друга пръчки, за да запалят огън. Поради тази причина се свързва с бука и офиката. Предупреждава да се мисли добре преди да се действа, тъй като това, което ви се струва като много добра възможност, може да се окаже капан.

Възможно е трезвата ви преценка да бъде засегната, затова е добре да изчакате преди да вземете каквито и да било решения, особено когато става въпрос за пари или работа.

Не оставяйте емоциите да ви ръководят, нужно е да разберете собствените си граници, както и тези на другите, за да се научите да бъдете по-търпеливи и по-малко взискателни.

Нещата ще се променят, изяснете собствените си нужди и изисквания и не правете нищо, за което ще съжалявате по-късно. Naudhiz се използва от хората, които се нуждаят от защита срещу психически атаки.

Ако е на обратно: показва, че вече сте поели риск, чиито последствия все още не са ясни. Нужно е да огледате останалите изтеглени руни за по-прецизен отговор. Възможно е напрежение, объркване и стресови ситуации. Всичко това може да е свързвано с желание за бързо забогатяване и липсата на ясна посока.

 • Вода: предупреждава за проблеми, ако пренебрегвате задълженията си
 • Земя: мислете трезво, но позволявайте на желанията и нуждите ви да доминират над разума
 • Огън: чувството ви за дълг ще бъде подложено на изпитание
 • Въздух: способността ви да налагате мнението си ще бъде поставена под въпрос.
 • Планета: Сатурн
 • Връзка с картите Таро: Дяволът
 • Цвят: черно
 • Полярност: женска
Isa
Значение на отделните руни - Isa
Значение на отделните руни – Isa

Това е ледената руна. Символизира бавното развитие на нещата, липсата на растеж и задължителното търпение.

Свързва се с елена и с желязото, което келтите наричат “свещения метал”. Isa показва, че ще се нуждаете от търпение, тъй като е възможно да усетите отчуждаване в емоционалните си отношения с половинката или пък бизнес делата ви да зациклят.

Очакваните пари няма да постъпят в сметката ви, но е по-добре да оставите нещата така, вместо да ги пришпорвате. Те така или иначе ще се променят, но бавно, със скоростта, с която се топи ледът.

Не се очаква да получите и помощ от околните. Все пак е възможно да откриете ясен отговор на проблема, който ви вълнува.

Ако е на обратно: Isa е от руните, за които доста специалисти твърдят, че няма обърната позиция. Ако все пак не сте съгласни с това твърдение и прецените, че сте я изтеглили на обратно, то това е индикатор за физически проблеми, свързани с опорно-двигателния апарат или просто невъзможност да промените посоката, в която се движи животът ви.

 • Вода: предупреждава да забравите за очакванията за бързи резултати и спешни нужди
 • Земя: ще се наложи да се справите с разочарование
 • Огън: предупреждава да внимавате, тъй като се намирате в опасна ситуация, дори и да не го осъзнавате
 • Въздух: внимавайте, склонни сте да предприемате необмислени рискове.
 • Планета: Нептун
 • Връзка с картите Таро: Отшелникът
 • Цвят: черно
 • Полярност: женска
Jera
Значение на отделните руни - Jera
Значение на отделните руни – Jera

Руната, която поставя края и началото на всички цикли. Показва, че положените усилия ще се увенчаят с успех, но след година усилна работа.

Тази руна също няма пряка връзка с някое животно или птица, но пък за сметка на това се свързва с дъба и розмарина. Предполага богатство и благоденствие, резултат от положени усилия в миналото.

Именно това е и нейният дълбок смисъл: че за да пожънеш, първо трябва да си посял. Успехът е гарантиран за тези, които са се постарали да го получат. Тъй като това е 12-та руна, имайте предвид, че е много възможно да ви се наложи да изчакате около година, пред да видите резултатите от дейността си.

Jera e добър знак, ако търсите нов старт в живота си, тъй като предполага както край, така и начало.

Ако е на обратно: за тази руна също се спори дали има обърната позиция. Все пак, ако смятате, че има, това е знак за пропуснат шанс.

 • Вода: показва, че най-накрая ще разберете какъв избор трябва да направите в живота си
 • Земя: предупреждава, че допълнителните усилия, които полагате, може да имат нежелани последствия
 • Огън: не се отчайвайте, усилията ви съвсем скоро ще бъдат възнаградени
 • Въздух: предупреждава, че начинанията ви първоначално ще срещнат доста трудности, но в последствие ще постигнете желаното.
 • Зодиакален знак: Дева
 • Връзка с картите Таро: Глупакът
 • Цвят: синьо
 • Полярност: и женска, и мъжка
Eihwaz
Значение на отделните руни - Eihwaz
Значение на отделните руни – Eihwaz

Това е руната, символ на тиса – вечнозеленото, дълголетно дърво. Именно затова тя е свързвана с вечния живот.

Въпреки, че е с мъжка полярност, тази руна най-често се възприема като портрет на силната жена, която е в състояние да донесе както добро, така и лошо. Предупреждава за настъпващи промени, дори и те да са нежелани. Въпреки това, те ще имат огромно значение.

Най-добре е да живеете за момента и да не правите дългосрочни планове. Въпреки това е добре да помислите за бъдещето си, като в същото време запазите търпението си и изчакате нещата сами да поемат в желаната посока. Дори и това да означава да се чувствате дискомфортно за определен период от време.

Нещата ще се наредят, но е нужно да умеете да се адаптирате бързо към новите ситуации. Също така е важно да се отървете от ненужните неща и връзки в живота си.

Ако е на обратно: това е още една руна, която не изглежда да има обърната позиция. Ако все пак не сте съгласни, то значението й е, че се налага да обмислете оттегляне – било от личните или професионалните си отношения.

 • Вода: предупреждение, не се оставяйте да бъдете завладени от мрачни чувства
 • Земя: старайте се да запазите ведро настроение и спокойствие без значение какво се случва около вас
 • Огън: предупреждение, не си затваряйте очите пред проблемите
 • Въздух: вслушвайте се в мнението на околните, но не ставайте зависими от него.
 • Зодиакален знак: Стрелец
 • Връзка с картите Таро: Обесеният
 • Цвят: тъмно синьо
 • Полярност: мъжка
Perth
Значение на отделните руни - Perth
Значение на отделните руни – Perth

Това е руната на ограниченото мислене, на ограниченото възприятие на нещата като цяло. Възприемана е като руната на жената, свързвана е и с мистериозното. Изтеглянето й е добър знак, показва, че ще получите пари от неочаквано място. Освен това се задават социални събития и празненства. Понякога Perth е възприемана като Руната на Съдбата.

Показва, че ще срещнете приятел, когото не сте виждали отдавна, освен това е индикатор, че сънищата, които ви спохождат в този момент, са пророчески. Нещата никога няма да са както са били. Нужно е да вниквате в нещата, не да се оставяте да бъдете заблудени от това как изглеждат на повърхността.

Ако е на обратно: предупреждава за възможни разочарования, заради твърде високите ви изисквания.

Услугите, които сте правили за другите, няма да бъдат оценени, ще ви обсъждат зад гърба ви.

 • Вода: предупреждение, предстои ви да се справите с изпитание в професионален аспект
 • Земя: бъдете внимателни, ще бъдете подведени в действията си
 • Огън: не съжалявайте за миналото и за миналите неща
 • Въздух: ще се впишете много добре в нов приятелски кръг
 • Зодиакален знак: Скорпион
 • Връзка с картите Таро: Колелото на съдбата
 • Цвят: черно
 • Полярност: женска
Algiz
Значение на отделните руни - Algiz
Значение на отделните руни – Algiz

Тази руна прилича на рога на лос и поради тази причина се асоциира със закрилата. Използва се дори и в медицината като алтернативен начин на лечение. Вярва се, че Algiz притежава силата да предпази цялото семейство от беди и нещастия.

Руната предупреждава, че може да ви се наложи да направите някаква жертва или че другите ще се опитат да ви принудят да направите нещо против волята си. Руна, която покровителства кариерата. Важно е да обърнете внимание на емоциите си и да отделите време за себе си.

Също така е важно да пазите това, което имате. Ако се използва правилно, Algiz ще ви помогне да постигнете просветление на ума.

Ако е на обратно: предупреждава за проблеми със здравето и че не трябва да се товарите с проблемите на другите и да не позволявате да ви използват. Внимавайте действията ви да отидат на вятъра.

 • Вода: сега е точният момент да излезете от зоната си на комфорт
 • Земя: предупреждение да се пазите от чужди манипулации
 • Огън: сега е точният момент да направите нови планове и да сте отворени към бъдещето
 • Въздух: дошло е времето да вземете решение, свързано с професионалния ви статут.
 • Зодиакален знак: Риби
 • Връзка с картите Таро: Луната
 • Цвят: златно
 • Полярност: и мъжка, и женска
Sowelu
Значение на отделните руни - Sowelu
Значение на отделните руни – Sowelu

Това е руната на слънцето, съответно с нея се свързва енергията, здравето и успеха. Тя е една от Руните на любовта. Пресъздава любовта на мъжа към жената и управлява физическото и менталното здраве.

Любовта е най-важната сила в света. Именно чрез нея ние израстваме и се превръщаме в едно цяло. Sowelu е руната на ясната визия върху нещата, тя предрича добро здраве, късмет, щастлива връзка.

Освен това тя е руната на победата, индикатор е за постижения и успехи и най-вероятно именно за това е избрана от Хитлер за символа на СС. За да постигнете успехи обаче е нужно да обърнете внимание и на духовната страна на нещата, не само на материалната.

Опитайте се да не се преуморявате и запазете енергията си.

Ако е на обратно: не товарете мускулите си, не допускайте другите да се възползват от времето ви и намерете време да презаредите батериите.

 • Вода: хубав знак, означава, че каквото и да стартирате сега, то ще се увенчае с успех
 • Земя: продължавайте все така да гледате спокойно на нещата, това се отразява добре на здравето ви
 • Огън: предупреждение, не бъдете твърде агресивни
 • Въздух: опитайте се да се отпуснете и да се отърсите от напрежението, така ще привлечете нова енергия, от която ще имате нужда.
 • Планета: Слънцето
 • Връзка с картите Таро: Слънцето
 • Цвят: бяло
 • Полярност: мъжка
Tеiwaz
Значение на отделните руни - Teiwaz
Значение на отделните руни – Teiwaz

Това е руната, която покровителства целеустремените хора. Още една от Руните на любовта, въпреки, че изначално е свързана с битки и война. Тя може да представлява егоизма в една връзка. Ако жена я изтегли, трябва да знае, че не може да вярва на мъжа си. За мъжете е предупреждение, че връзките им ще са краткотрайни, тъй като имат твърде високи изисквания.

Тази руна носи късмет в бизнеса, но само при положение, че човек се възползва от всяка една възможност.

Освен това Teiwaz се отнася и до физическото привличане.

Ако е на обратно: проблеми със здравето или обсесивно поведение.

 • Вода: хубав знак, означава, че ще постигнете целта си
 • Земя: ще успеете да постигнете желаното, но трябва да покажете чувствата си
 • Огън: ще имате успехи, ако се осмелите да експериментирате
 • Въздух: предприемете нови действия
 • Планета: Марс
 • Връзка с картите Таро: Справедливостта
 • Цвят: огнено червено
 • Полярност: мъжка
Berkana
Значение на отделните руни - Berkana
Значение на отделните руни – Berkana

Това е руната на раждането, индикатор, че това, което расте, се нуждае от грижи. Освен това се свързва с плодовитостта и семейния живот. Изтеглянето на Berkana предполага, че е нужно да се вгледате повече в собствената ви душевност и да бъдете по-малко материалисти.

Руната се свързва с нови проекти, но означава и нужда да се погрижите за семейството си. Новите възможности включват не само професионално развитие, но също и забременяване, сватба, и други. Ще имате повод за радост в семейството.

Ако е на обратно: проблеми с растежа и развитието, които се дължат най-вече на неправилно направени избори. Може да се наложи да прекратите дадено начинание и да го започнете от начало.

 • Вода: за да имате успех са важни дългосрочните развития
 • Земя: отпуснете се и го карайте по-лежерно, няма нужда да си създавате излишни грижи
 • Огън: отделете внимание на детайлите, те са важни
 • Въздух: предстои сватба и/или раждане на дете
 • Зодиакален знак: Рак
 • Връзка с картите Таро: Императрицата
 • Цвят: зелен
 • Полярност: женска
Ehwaz
Значение на отделните руни - Ehwaz
Значение на отделните руни – Ehwaz

Това е руната на коня и изобщо на пътуването като цяло. Тя вещае промяна и професионално израстване.

Според някои Ehwaz се свързва и с науката, както и с научните проекти. Емоциите са твърде силни и трябва да бъдат контролирани.

Хубавото е, че нещата се променят към по-добро.

Ако е на обратно: ще имате проблеми с придвижването, плановете ви за пътуване ще претърпят забавяния и промени.

 • Вода: показва, че имате нужда от промяна в работата, ако искате да постигнете успехи
 • Земя: в живота ви ще се появи нещо непознато, което ще му повлияе
 • Огън: внимавайте, не се разкривайте твърде много, за да няма неблагоприятни последици
 • Въздух: добър знак, проблемите ви ще се разрешат в най-скоро време
 • Планета: Меркурий в положителната му фаза
 • Връзка с картите Таро: Любовниците
 • Цвят: бяло
 • Полярност: и мъжка, и женска
Mannaz
Значение на отделните руни - Mannaz
Значение на отделните руни – Mannaz

Това е руната на хората, тя отговаря за отношенията между тях, за съюзите. Свързва се с индивидуалистите, с правилното поведение, това е руната на връзките и на споделения опит. Засяга начинът, по който другите ви виждат и начина, по който самите вие виждате себе си. Напомня ни, че сме смъртни.

Вглеждайте се в себе си толкова внимателно, колкото го правите и в другите. Внимавайте и за здравето си.

Ако е на обратно: предполага потенциални врагове или проблеми с авторитетите. Вгледайте се в себе си, за да откриете нужните отговори.

 • Вода: внимавайте, ще има хора, които ще се опитат да ви пречат
 • Земя: задават се конфликти и напрегнати ситуации
 • Огън: хубав знак, ще има развитие в благоприятна посока на връзка, доказала стабилността си във времето
 • Въздух: предупредителен знак, ще се сблъскате с обърквания и препятствия, възможни са конфронтации дори в обичайни разговори.
 • Зодиакален знак: Водолей
 • Връзка с картите Таро: Магьосникът
 • Цвят: червено
 • Полярност: и мъжка, и женска
Laguz
Значение на отделните руни - Laguz
Значение на отделните руни – Laguz

Тази руна е символ на луната и на водата, което означава, че тя отразява неясните сили, неосъзнатите желания. Освен това тя засяга и успеха и материалните неща, без значение дали ги губим или ги придобиваме. Нещата понякога ще се получават, друг път – не и това не зависи от вас.

Няма как да повлияете на обстоятелствата, особено ако те засягат и други хора. Тази руна засяга и пътуванията, особено тези на дълги разстояния. Научете се да се доверявате повече на интуицията си, тя няма да ви подведе.

Освен това Laguz се отнася много силно до женската плодовитост и може да е индикатор за бременност.

Ако е на обратно: означава, че пришпорвате твърде много нещата, опитайте се да се успокоите. Сдържайте емоциите си и се опитайте да мислите логично.

 • Вода: показва, че все още не сте наясно със случващото се
 • Земя: нужно е да вникнете в същината на нещата, за да постигнете успех
 • Огън: ситуацията ще получи своята развръзка, но не и тази, която очаквате
 • Въздух: не се заблуждавайте, макар нещата да изглеждат наред, това не е така
 • Планета: Луната
 • Връзка с картите Таро: Звездата
 • Цвят: зелено
 • Полярност: женска
Inguz
Значение на отделните руни - Inguz
Значение на отделните руни – Inguz

Руната, принадлежаща на боговете на плодородието. Тя символизира енергията, която е нужна, за да промените живота си и да започнете на чисто. Смята се, че Inguz е вратата към астралното, силно свързана е с мъжкото здраве и фертилност, предполага голям потенциал за промяна.

Означава краят на една фаза, в която проблемите или ще се разрешат или ще ви се наложи да поемете по съвсем нов път. Ще е глупаво да очаквате незабавни резултати, на нещата им е необходимо време, за да се случат.

Сега е моментът да прекратите връзка, която не води до никъде.

Ако е на обратно: липса на прогрес и объркване

 • Вода: показва, че сте зависими от другите, за да се случат промените, от които се нуждаете
 • Земя: добре ще е да промените работата си, за да освободите енергията си
 • Огън: ако помогнете на другите, ще придобиете много енергия за себе си
 • Въздух: пазете се от многостранни договори, има риск от измами
 • Планета: Венера в положителния й аспект, някои смятат и Луната
 • Връзка с картите Таро: Възмездието
 • Цвят: жълто
 • Полярност: и мъжка, и женска
Dagaz
Значение на отделните руни - Dagaz
Значение на отделните руни – Dagaz

Това е руната, която отговаря за новото и новите шансове в живота. Ако се надявате на кардинална промяна в живота си, това е руната за вас. Индикатор е за силни амбиции и добри идеи, които ще ви донесат успехи.

Сега е моментът да планирате бъдещето и да започнете проектите си. Добра идея е да промените начина си на живот като смените работата или направо се преместите в нов град. Имате голям шанс да увеличите приходите си, нещата малко по малко започват да се подобряват, но трябва да работите здраво за тях. Тази руна няма обратна позиция.

 • Вода: показва, че е време да се предприемат нови инициативи
 • Земя: ще ви отправят съблазнителна оферта, която не бива да отхвърляте, незабавно предприемете действия.
 • Огън: въпреки стабилното си положение, предприемете промяна, ще постигнете много повече от успех
 • Въздух: за момента не предприемайте нови начинания, тъй като са активирани сили, които ви пречат и не можете да им противодействате
 • Зодиакален знак: Лъв
 • Връзка с картите Таро: Въздържанието
 • Цвят: синьо
 • Полярност: мъжка
Othila
Значение на отделните руни - Othila
Значение на отделните руни – Othila

Тази руна е символ на притежанието, на предчувствията и свързаността с миналото. Отнася се до дома и земята, до притежанието и наследството. Предполага, че нещо е константна величина.

Ще придобиете пари от наследство. Нужно е да изследвате собствените си духовни възприятия, не пренебрегвайте душата за сметка на тялото си. Ще преживеете нови неща, но не бива да смятате, че успехът ще дойде сам при вас, без да се потрудите за него. Погрижете се за дома си.

Ако е на обратно: предупреждение за инцидент, свързан с механични устройства. Възможно е да ви откраднат или да загубите нещо ценно. Грижете се за здравето си.

 • Вода: показва, че е настъпил моментът да поемете рискове
 • Земя: ако искате да се справите с трудностите, трябва да впрегнете всичките си сили
 • Огън: ще завършите успешно начинанията си
 • Въздух: показва, че е добре да споделите поне една част от задълженията си с другите, за да избегнете риск от преумора.
 • Зодиакален знак: Козирог
 • Връзка с картите Таро: Луната
 • Цвят: жълта охра
 • Полярност: мъжка

Лечение с руни

Освен да си гледате с руни, те могат да се използват и за лечение. Вижте коя руна за коя област от тялото отговаря, за да се възползвате максимално от силата им за справяне с проблемите в съответната част.

 • Fehu – проблеми с гърдите и дихателни неразположения
 • Uruz – мускулите и всичко, свързано със силата на тялото
 • Thurisaz – сърцето
 • Ansuz – устата, зъбите, гърлото, помага при проблеми със закеването
 • Raido – краката и мускулите на седалището
 • Kaunaz – помага при кисти, язви, абсцеси, циреи и трескави състояния
 • Gebo – отравяне с какъвто и да било вид отрови
 • Wunjo – проблеми с дишането
 • Hagalaz – рани, ожулвания и порязвания
 • Nauthiz – ръцете
 • Isa – всякаква загуба на чувствителност и усещания
 • Jera – проблеми с червата и хранителни неразположения
 • Eihwaz – проблеми с очите
 • Perth – всичко, свързано с детеродните и интимните органи
 • Algiz – умствени проблеми, тревожност, главоболие, мигрена, проблеми с главата или мозъка
 • Sowelu – изгаряния, проблеми с кожата
 • Teiwaz – ревматизъм и артрит, особено когато са засегнати ръцете
 • Berkana – проблеми с възпроизвеждането
 • Ehwaz – всичко, свързано с гърба
 • Mannaz – навяхвания, изкълчвания, разтегнати сухожилия, особено на глезените
 • Laguz – проблеми с бъбреците
 • Inguz – тази руна помага на мъжете, при проблеми с половите им органи
 • Othilia – генетични проблеми и малформации, в това число и наследствени болести
 • Dagaz – помага при паник атаки и необосновани страхове, проблеми с нервите, ментални болести

Попитай руните сам!

Както вече споменахме по-нагоре, най-добре е сами да си гадаете с руни, а не да разчитате на автоматизирани сайтове онлайн.

Освен, че е добре да си гледате сами, най-верни отговори ще получите, ако сами си направите руните, с които да гадаете.

Преди да преминете към направата им, трябва да решите коя азбучна система ще използвате. Най-често руните използват разпространените немски Футарк символи. Разбира се, ако вътрешното ви усещане ви говори, че трябва да използвате древноанглийските символи, то направете точно така. Важното е никога, в никакъв случай да не смесвате руните, плод на различни азбуки.

Какво ни е необходимо?

Следващата стъпка е да изберете материала, от който ще направите руните си. Ако изберете камъчета, те трябва да бъдат еднакви по размер, а всеки един символ трябва да бъде много точно изрисуван отгоре им.

Друг важен момент е самата боя, с която ще изрисувате символа – тя не трябва да избледнява с времето и по възможност трябва да е направена от естествени съставки. Легендите гласят, че викингите са използвали кръв за направата на техните руни. Тъй като по този начин те се зареждали. В днешно време не е препоръчително да използвате кръв, но бихте могли да я замените с червена боя.

Тъй като червеното носи силна асоциация с бог Тор. Другият вариант е да използвате синьо, тъй като то се асоциира с бог Один. Самите камъчета трябва да бъдат събрани от брега на морето, по време на буря.

Вижте какво ни е необходимо за гледане с руни?
Какво ни е нужно за гадаене с руни?

Така че, ако не живеете в близост до море или пък нямате желание да излизате в лошо време, можете да помислите за направата на руни от глина или керамика. Най-често обаче се избира дърво, тъй като е най-лесно за обработка. В следващите редове ще ви обясним подробно как сами да изработите руни от дърво.

Най-често се използва ябълково дърво или ясен. Ясенът е мощно руническо дърво, дървото на Один.

Ябълката пък се използва заради връзката си с богинята Идун, богинята на младостта, която държала в кошницата си ябълки, които поддържали човек вечно млад.
Някои експерти по руни смятат, че е приемливо да се използва тисово дърво, но повечето отхвърлят този вариант, тъй като за викингите тисът е дървото на смъртта и като такова не бива да се използва в никакъв случай.

Печалната му слава се дължи на факта, че кората, листата, корените и плодовете му са отровни. Тези, които поддържат тезата, че тисът е подходящ за направата на руни пък го виждат като “дърво на живота”, тъй като остава зелено през цялата година.

Така че единствено от вас и вашите възприятия зависи на какъв материал ще се спрете. Според традицията, трябва да отрежете избраното от вас дърво по време на намаляваща луна и незабавно да го нарежете на 25 парчета.

Преди да направите това обаче е нужно да поискате разрешение от самото дърво като обясните причината, заради която се нуждаете от руните. Не бива да забравяте, че дървото също е живо същество, точно като нас, и трябва да се отнасяме към него с уважение.

Много е важно дървото да не расте в собствената ви градина, ако живеете в къща. Някои експерти препоръчват между клоните на дървото да се остави сребърна монета, в знак на отплата.

Самите парчета трябва да са с размери 2,5 на 2,5 на 6 см и трябва да са добре загладени преди да преминете към изписването на символите.

Освен с боя, можете да прогорите символите с огън в дървото, но това трябва да се случи много внимателно, за да сте сигурно, че всичко е направено прецизно. Ако някоя руна не се получи, то я направете отново и отново, докато стане идеална. Затова ще са ви нужни и резервни парчета дърво.

Тъй като срядата е свързана с Один, е добра идея да направите руните си в точно този ден.

Ако решите да използвате боя, а не огън за символите, е добре преди това да ги издълбаете в дървото. За тази цел ще са ви нужни две длета с ширина 0,6 и 1,2 см. Малкото ви е нужно за късите линии, а голямото – за дългите.

След като издълбаете всички символи, ги запълнете с боя. След което преминете към изработването на повърхност, върху която ще ги хвърляте. Тя също може да бъде от дърво, или пък от хартия или плат. Това при условие, че не искате да използвате готова повърхност на някоя мебел в дома ви.

След като изберете материала за подложката, начертайте върху нея кръг с диаметър точно 26 сантиметра.

Самата подложка е добре да е с размери 40 на 40 см, за да не изпадат руните извън нея, ако излязат извън кръга.

След което начертайте още два кръга с диаметри съответно 8 и 17 см. Всеки един кръг разделете на четири еднакви части, използвайки две линии по диагонала, така че да образуват буквата Х, като тези две линии трябва да пресичат и трите нарисуван кръга.

По този начин се образува външен и вътрешен кръг като най-вътрешния се нарича Skjebne – дума със скандинавски произход, която означава буквално “съдба”. Този вътрешен (или централен) кръг се нарича още “външна съдба”.

Външните кръгове имат четири части, които, при различните народи, са познати под различни наименования. Най-популярните сред тях са “здраве”, “успех”, “земя”, “огън”, “ситуацията вкъщи”, “вода”.

Когато напреднете много в материята с използването и гледането на руни, ще можете да отнесете определена руна към всеки един от тези участъци.

Все пак най-предпочитаните наименования са тези на четирите стихии – въздух, земя, вода, огън.

Как да гадаем сами с руни?

Гадаенето по руни се случва не само според символа на изтеглените руни, но и в зависимост от мястото, на което са паднали, след като сте ги хвърлили.

Ето и тълкуването:

 • В централния (вътрешния) кръг – показва, че трябва да се осланяте изключително на духовното, за да постигнете успех
 • В средния кръг – осланяйте се на емоционалното
 • Във външния кръг – материалното

Видове гадаене с руни

и много други начини!

Гадаене с 5 руни.

Как се прави? Гадаенето с 5 руни е сред най-популярните и се вярва, че дава доста точни отговори на зададените въпроси. В предишна точка разгледахме подробно как да тълкуваме всяка една от изтеглените пет руни. Те могат да се подредят както под формата на малък кръст, така и на един ред, като всяка руна отговаря за съответен период от живота ни.

Гадаене със 7 руни.

Гадаенето със 7 руни също е доста популярно. Вариантите при подреждането на руните тук също са два: шест руни, подредени на един ред, а последната, седмата – точно под тях, по средата.

Другата възможност е да подредите седемте руни под формата на латинската буква V.

Всички значения на позициите на руните, както и тълкуването на самите руни вече разгледахме подробно по-нагоре в темата.

Магически руни.

Руните като магически символи. Как се прави магия с руни? Келтите са вярвали, че освен да предсказват бъдещето, руните притежават и мощна магическа сила. Неслучайно те са ги издълбавали в домовете и върху оръжията си.

Към днешна дата малцина са специалистите, които се наемат да правят магия с руни, тъй като тя е много мощна и може да рефлектира както върху човека, който я е поръчал, така и върху изпълнителя.

Таро и руни.

Между популярните карти Таро и руните има много силна връзка. Смята се, че картите и гадаенето с тях е възникнало именно на база гадаенето с руни. Не е никак случайно, че на всяка една руна съответства карта, което разгледахме в детайли в предишна точка.

Доста специалисти са убедени, че съвместното гадаене с карти Таро и руни дава по-пълен и ясен отговор на възложения проблем.

Първоначално публикувано на:31.10.2021 @ 8:04

За Чудеса.НЕТ

Георги Календеров е редактор в сайта Чудеса.Нет от 2006 година, когато е самото създаване на сайта.

Прочети още

първа пролет

На Първа пролет се отваря Старгейт към Цефей и към родителските енергии

По първа пролет белият Съединител на Световете ни приближава към корените на човешкия род, дошли …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *