Самостоятелна регресия или при Христо Нанев? Цена. Значение