5 урока за живота, които не е нужно да научаваме по трудния начин