По-страшният потоп в съзнанието ни е започнал много отдавна