2014 г. – началото на съединяването на материята с непоколебимостта на духа