Ваклуш Толев: Смъртта ще бъде осъзната като добродетел до 100 г.