Ясновидка гадае и разваля магии с помощта на Корана