Подписан е таен йезуитско-масонски меморандум срещу Християнството! Идва време разделно!

Таен Международен Меморандум е бил подписан, с който се цели контрол на жителите и намеса и промени в църквите

В град Страсбург е бил подписан един таен Международен Меморандум през миналата година от 25 до 29 юни, с който става ясно, че ще въвеждат единно световно правителство, електронно картотекиране на хората и други промени, сред които и подмяна на православните църкви в смесица от други религии и вероизповедания.

На практика това е документ, който налага правила от ООН по различни теми. Той засяга теми като фондовете за застраховане, в които всеки човек трябва да е електронно зарегистриран. Всички хора да бъдат електронно застраховани в една обща система. До август 2020 г всички учреждения да се обединят в едно, гласи последният член на този меморандум.

Нов таен договор е подписан срещу Християнството

Нов таен договор е подписан срещу Християнството

Те са планирали да променят датите на празниците и някои от самите тях. Документът представлява превръщане на православните църкви и всички други християнски и нехристиянски църкви в обединена сатанинска юдеомасонска религия на антихриста. Наистина настъпва време разделно!

В училищата трябвало да се въвежда задължително изучаване на сексуална просвета с нагледен материал от интернет или от книжки и слайдове в началните класове и на всички нива раздаване на безплатни презервативи. За децата ще е забранено изучаването на религия и ще се въвежда нов вид учебен материал по тази тема, както се досещате напълно противоположен на истината. Премахване на църковността в училищата и на националните и религиозни празници.

В меморандума е решено да има сексуална свобода във всички образователни центрове, да се ходи задължително на синагога и на джамия, да бъдат премахнати в образованието изучаването на някои национални истории, ще има подмяна в учебните материали. В църквите ще настъпят промени, ще слагат музикални инструменти, промяна в служенето, ще се празнува нехристиянски езически празник на майката земя.

Йезуитите и масоните са намислили промяна в християнските църкви и празници, забрана на националните празници, а само такива за холокоста ще са разрешени. Ще бъдат забранени антисемитски и расиситки песни и лекции в църквите и в училищата, а в замяна на това ще са наложени антирасистки и семитски песни и лекции. Църквите ще бъдат задължени да издържат мюсюлманксите джамии със собствени и европейкси средства.

Това е част от плана на моморандума, който е разпределен по дати за изпълнение на всяка точка като може те да бъдат изпълнени и предсрочно. Крайна дата за изпълнение е август 2020 година. Началната дата е много специална – тя е 1 май 2016 година. С какво е специална тази дата? С това, че е рождена дата на тайното сатанинско общество Илюминати и на нейния създател Адам Вайсхаут, по-късно датата става празник на трудещите и ден на мира под техния контрол. По този въпрос за тази конспирация сме писали – ТУК.

С настоящият документ се вижда, че масоните и йезуитите бързат да въведат в изпълнение своя план за унищожение на човечеството. С въвеждането на тази промяна в религията се изпълнява пророчеството на Библията за последните дни преди края на света. Първо ще настъпи отстъплението от вярата и чистото Христово учение и след това ще настъпи края на света. Идването на антихриста както се проповядва в някои протестантски църкви не е така както го мислят те.

Подписан е таен йезуитско-масонски меморандум срещу Християнството

Подписан е таен йезуитско-масонски меморандум срещу Християнството

Антихристът е всеки човек обявил се против Христос. Но в смисъла в Библията, когато е за един човек, той си има белези. На тях отговаря само една личност с неговото богохулство и това е папата. Следователно самата Католическа църква е такава и нейната глава е антихриста. Това е открито още по време на Реформацията през Средновековието и е една важна доктрина на Християнството.

Основната вест на Библията за нашето време е предупреждение срещу поклонението пред образа на звяра и приемането на неговия белег. Пише го в Откровение 14-та глава, стихове от 5 до 12, а и в други текстове е писано по този въпрос. Четете и размишлявайте докато имате време. Копирайте и свалете си всякакви полезни текстове, снимки и видео от интернет, защото се очаква цензура и забрана на сайтове. Търсете и изучавайте Библията, докато има някаква свобода.

В нея са открити пророчества за края на света, писани са важните доктрини за спасението на човека и всичко полезно. Иде края на света и белезите са все по-явни, пророчествата се изпълняват за нашето време. Всичко което идва от Католическата църква и се налага от законите е от дявола, от антихриста. Пак в същия текст в откровение ни се показва, че е много важно поклонението пред Бог, а масоните и йезуитите искат да наложат поклонение на еретически сатанински учения, което включва пазенето на неделята вместо съботата, в изменение на 10-те Божи заповеди и точно на четвъртата отнасяща се за светостта на съботата като постановление на Бог, и който ден Той е отредил да се спазва.

10-те Божи заповеди записани в Изход глава 20 от 1 до 20 стихове в Бибията

10-те Божи заповеди записани в Изход глава 20 от 1 до 20 стихове в Бибията

Другите промени извършени още в миналото са на втората заповед от десетте, която забранява правенето на идоли, също икони, защото са изображения на хора, на които се кланят и кланянето на умрели. Не е грях човек да почита своите умрели роднини, а да прилага някакви нехристиянски ритуали.

Към променените учения напълно противоречащи на Библията се отнася и учението за безсмъртието на душата, за живот след смъртта и то веднага, не както е дадено в Библията, за прераждания и други водещи до спиритизъм и други сатанински учения. Истината по въпроса е описана в Библията и тя е, че живот след смъртта в буквалния смисъл няма, но в деня на Второто пришествие на Исус, ще настъпи обещаното му възкресение за тези, които са отговорили на поканата да вярват в Него.

Информацията е от адреса http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html, който е портал в интернет и в него е била споделена през миналата година на гръцки и английски на 14 август и втори път на 6 септември преведен на руски. В България за меморандума е писано в сайта bultimes.com, който се позовава както и ние чрез тях на сдружението ”Православный апологет” в интернет, който е извършил превода от гръцки на руски – apologet.spb.ru.

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_13145_1/#comments

В интерес на истината за йезуитите и масоните има отдавна сведения, че са проникнали във всички сфери на властта на всички или поне на повечето държави по света и имат за цел да поставят всички хора под свой контрол, главно с влиянието на папата и САЩ. Тяхното влияние се забелязва и в Православната църква, особено в Русия, където е ограничена свободата на протестантските църкви и на практика няма религиозна свобода.

Вестите на ангелите от Откровение 14-та глава предупреждават срещу предстоящото фалшиво религиозно поклонение и приемане на белега на звяра.

Вестите на ангелите от Откровение 14-та глава предупреждават срещу предстоящото фалшиво религиозно поклонение и приемане на белега на звяра.

И така според пророчеството дадено на апостол Йоан в библейската книга Откровение 13 и 14 глави, ние ставане свидетели на пророкуваното и се очакват промени в целия свят с влиянието и властта на папата и съединяване на светската власт с религиозната. Това ще доведе до потъпкване на свободата на съвестта, което засяга свободния избор на всеки човек и принуждаване чрез измами или под заплахи да приемат белега на звяра, който представлява фалшиво религиозно поклонение в замяна на истинското дадено ни в Библията.

От това ще зависи вечната съдба на всеки човек, според неговия избор – вечен живот или вечна смърт. Всичко, което се налага чрез властта и имащо връзка с католическите традиции като спазването на неделята, вместо библейската събота, поклонение пред светци и дева Мария, което не е правилно според библейското учение, също така и католическата евхаристия, меса, литургия, детски кръщения и други подобни, представляват пред Бог фалшиво не библейско религиозно поклонение. 

Вижте и клиповете, те имат достатъчно важна инфромация.

Цитати от Библията

Цитати от Библията

Подписан е таен йезуитско-масонски меморандум срещу Християнството! Идва време разделно!
5 (100%) 4 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *