Юбилейната година на Ватикана е посветена на милосърдието, прошката на грехове и други, но е в услуга на целите за икуменизъм, сближаване с Исляма и НСР

Юбилейната година на Ватикана.

През миналата година папа Франциск обяви Юбилейната година на Ватикана с решение на папския съвет, която започна на 8.12.2015 г. и ще приключи на 20.11.2016 г. През този период от време папата е упълномощил всички римокатолически свещеници да опрощават греховете на жените извършили аборт. Някои дами изразяват дори мнение – защо този период е толкова кратък.

Юбилейната година на Ватикана – светата врата в Рим, имайки пред вид за ритуала ключовете над нея.

Юбилейната година на Ватикана – светата врата в Рим, имайки пред вид за ритуала ключовете над нея.

Въпреки че коментираната Юбилейна година на Ватикана е приключила на определената дата, статията продължава да е актуална с поднесената информация, защото тя отразява политиката на папството и за в близкото бъдеще, какво представлява библейската юбилейна година и други важни неща. (б. а.)

Освен това е определено Свещените врати на папската базилика в римокатолическия център Ватикана да бъдат отворени и всички преминали през тях могат да си купят индулгенции за прошка на греховете, за да избегнат огъня на пъкъла и чистилището и да се озоват директно в рая, когато свършат земния си път. Индулгенции ще бъдат продавани и на каещи се затворници. Всичко това изглежда много добре, но няма такова опрощаване на грехове от смъртен човек. Това може само Бог, а Исус е застъпник за покаяните.

нумерология

Библейската юбилейна година.

Юбилейната година на Ватикана е взета по писаното в Библията книга Левит глави 25 и 27, в които е записана наредбата за юбилея. Както знаем Бог е създал света в 6 дни и на седмия си е починал и затова го е осветил. Числото 7 в Библията е число на благословение и пълнота. Бог е наредил в седмия ден събота да не се работи и да бъде отделен за Него като свят ден. Той е осветил седмия ден от седмицата съботата и е отредил на хората да го освещават и да не работят в него и да не си вършат своите дела, а да го отделят за Бога и в този ден да ходят на църква, за да се срещат духовно с Бога. Чрез този акт Той благославя човеците и земята им.

Съботният ден започва да се брои не от полунощ, а от петък залез слънце до събота вечер залез слънце. Това е библейският принцип за броене на дните от древността. Първоначално евреите като определен Божий народ по наследство след потопа от първородния син на Ной, Сим, са имали тази задача и привилегия да опазят този ден и така да научат другите народи за правилния начин на поклонение и служба на Бога. Прави впечатление, че евреите никога не са роптаели на Бога против това, че трябва да пазят съботата от четвъртата заповед от декалога – 10-те Божии заповеди.

10-те Божи заповеди са записани в Библията в книгата Изход 20:1-20. Те са вечни и непроменими.

10-те Божи заповеди са записани в Библията в книгата Изход 20:1-20. Те са вечни и непроменими.

В книгата Левит Бог е наредил да не се обработва земята и във всяка седма година по подобие на седмичния цикъл. Всяка седма година е трябвало евреите да се хранят от реколтата на шестата година и да не работят земята в седмата година. След като се изпълнят 7 такива цикъла от 7 години, свещениците на Божия народ е трябвало да обявят юбилейна година, в която също не трябва да се работи земята и да не се жъни дори самораслото, а хората да се изхранват от реколтата на последната работна година.

Юбилейната година се пада 50-тата след 7-те цикъла от по 7 години = 49 г. или това прави 50-тата година от началото на броенето им. В нея освен, че се празнува юбилея и се освобождава всеки роб евреин и се връщат земите на бедните, които са ги продали поради беднотия или за откупуване на робство. Това е много справедлив начин за опазване на бедните да не останат без земя и да се опази земята от изтощаване от прекалена експлоатация. Така тя запазва своето плодородие и бедните и от загуба на наследствените им земи. Също така никой чужденец няма прави да купува земя в пределите на земите на евреите. Ако това се спазваше днес в България, нямаше да има загуба на земя чрез продажба на чужденци и т. н.

В Библията е записано в книгата Исая 45:22 „Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.”

В Библията е записано в книгата Исая 45:22 „Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.”

Юбилейната година е дадена за милост, за прошка, за връщане на изкупените земи от бедните и за почивка на земята. По този повод и днес в Юдаизма и Християнството е традиция да се празнува юбилейна година, когато бъде обявена, макар и по-различно от това в миналото.

По въпроса за евреите, на тях Бог им е поверил да бъдат свещеници за цялото човечество и те са пазили правилния начин на служене на бога, главна роля, в което играе пазенето на 10-те Божи заповеди и сред тях се открояват 2, за които Бог е предсказал, че ще бъдат променени, което се изпълнява през Средновековието от римокатолиците. Те променят втората заповед, която забранява идолопоклонството, правенето на идоли, също и изображения и като следствие поклонението пред тях, били те на светци, на починали близки или на Божеството. Това включва и иконите разбира се, те могат да намерят добър прием в художествените галерии. Така са направили протестантите по време на Реформацията, след като има станало ясно, че това не е правилна практика. Затова в протестантските църкви няма икони.

Към втората заповед спада и забрана на преклонение пред мъртви в смисъл на това, което се практикува при спиритизма – контактуване с умрелите. Свещеното писание много ясно и точно казва, че в тяхно лице се явяват демони, зли ангели от други светове. Мъртвите не живеят с някакви духовни или енергийни тела след смъртта. Учението за живот веднага след смъртта под някаква форма и за безсмъртието на душата има езически корени и е наложено в Християнството постепенно от самото начало на узаконяването му от император Константин. Така че втората заповед ни предпазва и от тези смъртоносни заблуди. По въпроса за вечния живот обещан ни от Бога, той започва при първото възкресение по време на Христовото второ пришествие в бъдещето и за тези, които са вярвали в Бога и са му били верни. Това е най-важното нещо за всеки човек.

Citati ot Bibliyata 11

Другата заповед, която е променена от католиците е четвъртата, която повелява пазенето на съботата, освещаването ѝ като ден на Бог и за почивка ежедневния от труд. Тази заповед католиците са заменили с пазенето на неделята, която има езически произход и е ден за поклонение на слънцето в езическите религии. Папите са измамили народите на Европа, че трябва да се спазва неделята на мястото на библейската събота. Това има било уж дадено от Исус, защото Той е възкръснал в неделя, но е лъжа. Истината е, че Бог е дал съботата и не я е отменил. Всеки може да прочете в Библията, че няма такава наредба и че 10-те Божи заповеди са непроменими.

Пророчеството за промяната на десетте божи заповеди е записано в библейската книга Данаил 7-ма глава 25-ти стих. Под думите времена и закони се разбират двете заповеди – втората и четвъртата, тъй като едната е закон забраняващ в случая идолопоклонството в различните му форми и правенето на идоли и изображения, а другата се отнася за времето – съботата като част от нашето време и ден за освещаване, да не се работи в него.

През всички векове на мрачното Средновековие е имало народи сред пазителите на истината и протестантите, които са пазили този ден свято както го е дал Бог, освен евреите. Сред тях се открояват валденси, анабабтисти, сабатариани, бабтисти от седмия ден, дори според някои изследователи и богомилите и павликяните са пазили съботата, но по тяхно време все още неделята не е била напълно наложена.

Римокатолиците признават, че те са променили двете заповеди в техния катехизис и че те са си присвоили това право, без да име позволено. В наше време съботата се спазва главно от евреите, които като цяло не са християни, а държат за Стария завет и от християнските църкви от Църквата на адвентистите и от някои може би малки групи. За адвентистите е характерно това, че имат свой пророк от основаването на църквата им – Елън Уайт и че Бог ѝ е открил важността на пазенето на съботата като неделима част от Божието слово и 10-те заповеди. Днес се установява, че много от католиците държат за своята църква, но и признават Елън Уайт за истински пророк, след като са чели книгите й. Особено Великата борба – вижте в клиповете долу. Това е добър знак за тяхната духовност, но всички не са на това мнение.

Бог е обърнал внимание на пророка и на важността на вестите от Откровение 14-та глава. Те започват с призив да се поклоним на Бога като Творец със същите думи както започва четвъртата заповед за съботата и завършва в 14-ти стих с това, което е нужно – пазенето на заповедите и вярата в Исус. За белега на звяра, за който сме предупреди да не приемаме, тълкувателите на Библията обясняват с папските учения, които са накратко казано отклонение от правилния начин на поклонение пред Бога, включително неделята, която идва от древното езичество и е ден на слънцето, издигането на светиите в култ (те не са посредници пред Бога, както Исус), приемането на безсмъртието на душата и други.

Юбилейната година на Ватикана и знамението на кървавата луна.

Както казахме папата обяви извънредна юбилейна година посветена на милостта и прошката. Тя се нарича и Света Година. Според „католиците”, юбилейната година може да бъде ”обикновена”, ако тя попада в определения период от години, и „извънредна“, когато тя е обявена за някое изключително събитие, както е тази.

Citati 3

Обявяването на юбилея от папа Франциск съвпада не само по повод откриването на някакво тяхно събитие за 24 часа на молитва от 13 и 14 март 2015 г., но и на двегодишния юбилей от избирането му за папа. Тя също така съвпада с 50-годишнината от затварянето на Втория съвет на Ватикана през 1965 г. Юбилеят беше организиран от Папския съвет за нова евангелизация и особено сред младите, за прошка на грехове, сред които на затворници, дори и за убийства, на жени правили аборт, опрощаване на непокаяни хомосексуалисти и т. н.

Официалното съобщение на юбилея беше проведено в неделя, 12-ти април 2015 г., ден определен за Божествената Милост, неделята след Великден, с публична прокламация пред Светата Врата на базиликата Свети Петър. Това събитие на „отваряне на вратите“ беше определено да се случи след кървавата луна на празника Пасха, 4 април 2015 г..

Папският съвет е решил да провъзгласи фалшивата им юбилейна година в година, която има 2 луни затъмнения с кървави луни. Това те го имат за някакво знамение или нещо подобно с езически произход, но то е едно обикновено природно явление свързано с атмосферата по време на затъмнението. Интересно е, че и двете се случват в събота. Първото беше на 4 април 2015 г., а второто на 28 септември 2015 г. и докато първото съвпада с еврейската Пасха и християнския Великден, които са нещо почти едно и също, то второто затъмнение беше по-специално.

Освен, че се случва в събота, то съвпада и с еврейския празник Колиби (Сукхот 24.09-29.09.2015 г.) и с друг – Йом Кипур на 22 срещу 23 септември 2015 г., и като допълнение луната беше най-голяма и само това затъмнение за разлика от предходните бе видимо от Израел. И за десерт папата беше определил точно по това време през септември да посети САЩ. Всичко това има своето мистично (може да се каже даже и сатанинско) значение за римокатолиците. Естествено заради тези стекли се обстоятелства с последните две и даже четири лунни затъмнения хората очакваха нещо да се случи като катаклизми, но те и без това се случват.

Юбилейната година на Ватикана е посветена и на Дева Мария.

Католиците започват да декларират и Свещената Година като посветена на дева Мария – „Година на Дева Мария” (посветена на Дева Мария – това е идолопоклонничеството, защото тя е починала и ще получи наградата си заедно с другите християни при възкресението) и я празнуват като я считат за важна.

Вместо да приемат, че Исус възкръсна и е господар на съботата, католическата църква узурпира Неговият авторитет и направи следното изявление, публикувано на 1 септември 1923 г. в Catholic Record:

 „Неделята е нашата марка на нашата власт“ … църквата над Библията, и това прехвърляне на съботата е доказателство за този факт .“

Католиците пренаписват Мойсеевият закон (10-те Божи заповеди) право и започват да декларират Свещената година като „Година на Дева Мария“ (посвещението на Дева Мария е идолопоклонничество) и я празнуват, като това те считат за важно.

Така че, папа Франциск прави история от декларирането на Свещена Година на Дева Мария, което се счита за извънредно заради идолопоклонството и „себе си дори празнува“ – сигурен, че не се появява в Библията като малкия рог от пророчествата.

Citati 2

Думата „Юбилейна“ идва от иврит „Yobel“, което означава „козел”,  във връзка с тръбата (шофара), използвана в религиозни церемонии, за да затръби.

Тя се нарича „Свещена година“, защото се празнува със свещенодействия, а също и, защото нейната мисия е светостта на човешкия живот.

Добре казано, но тя е важала само за Стария завет. В Новия завет Юбилейната година отпада заедно със законите за пренасяне на жертви, защото Исус беше пожертван за цялото човечество и всеки човек се спасява, а това ще рече, че получава дара на вечния живот само чрез вяра без принасяне на жертви, но както казахме по-горе в деня на първото възкресение при Второто пришествие, а не веднага след смъртта.

Това е тежко дори да си го помислим, един смъртен грешен човек да се издига над Исус, нашия Възкръснал Цар и Спасител, Който е умрял на кръста, и е единствен ходатай между човека и Бога (1 Петрово 2:24). Въпреки това, католическата доктрина на демоните не само успя да изравни Исус с Мария, но повишава католическите учения над тези, които Исус даде. Исус смъмри фарисеите, защото те престъпиха Божиите заповеди, като поддържаха такива традиции. (Матей 15: 3-9).

В Новия завет Исус обявява за завършена старата юбилейна година като Той я заместваИсая 61:1-2, тези стихове той чете в Лука 4 глава 16-20 стихове. Тука се пояснява, че писаното в Исая се отнася за Него, тъй като Той поема тази функция.

Citati 1

Остава да изтъкнем, че Юбилейната година на Ватикана е и с цел католиците да пътуват да правят добри дела и една важна задача за свещениците да мисионират и да достигнат тези, които не са от тяхната църква. Естествено това се отнася и за мюсюлманите и ислямистите и за останалите. Целта е обединение и може би не чак толкова обединение, колкото да бъде папата над другите религии и църкви, за да могат да се наложат техните демонични учения, независимо че изглеждат много безобидни.

Ако вместо тях мюсюлманите биват достигнатото от други вярващи, които например имат истината за свое учение, те ще приемат това, което е нужно за спасението. Затова Ватикана се стреми да наложи своите доктрини, които са съвсем различни от чистото Христово учение, макар че имат общи неща.

Икунемизмът и сприятеляването с ислямистите няма да доведе до нищо добро, тъй като всичко това е заговор за налагане на нов световен ред (НСР). С тази цел са създадени и терористичните организации и войните в Сирия, в Ирак, Либия, в Източна Украйна и навсякъде.

Юбилейната година на Ватикана е посветена на милосърдието, но е в услуга на целите за икуменизъм, сближаване с Исляма и НСР.

Юбилейната година на Ватикана е посветена на милосърдието, но е в услуга на целите за икуменизъм, сближаване с Исляма и НСР.

Икуменическото движение също е против чистото Христово учение. То е за обединение на католицизма с протестантството, като ще бъдат наложени фалшивите доктрини. Точно затова сме предупредени в Откровение глава 14-та да не приемаме чужди не библейски учения, защото не водят към спасение, а към поклонение на демони както езичеството.

От всичко това се разбира, че за всеки човек се води борба в невидимия свят на кого да се покланя и какви избори да прави в живота си. От това разбира се ще зависи вечната ни участ – вечен живот или вечна смърт, според Библията.

Още по темата за папата антихрист – ТУК.

И за папата анатемосан – ТУК.

Вижте и клиповете!

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: