Говоря си сам. Това нормално ли е? Как се нарича човек, който си говори сам?