Чудо ли съхранява тялото на будистки монах като живо?