Възможно ли човечеството да е контролирано от черна магия