Как се изчислява число на името, според неговата вибрация. Какво значи число на живота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 22.

„Всички неща могат да бъдат представени във вид на числа“ с тази проста формула гръцкият философ Питагор е определил същността на дългогодишните си изследвания. Зад всяко число се крие тайна, с помощта на числа може да се зашифрова мъдростта на всичко, което съществува в света. Като числа може да се представи всеки предмет или явление.

И всяка буква (във всеки един език, във всяка една азбука) има своя числов код. Да се опитаме да го разгадаем и с негова помощ да разберем числовото значение на своето име.

Пред вас има таблица. В нея на всяка буква съответства определено число. За да определите числото на дадено име, трябва просто да съберете цифровите еквиваленти на буквите, които съставят името и фамилията на съответния човек. Чрез събиране на цифрите от получената сума тя се свежда до елементарно число от 1 до 9, което в нумерологията се нарича вибриращо число на името. Неговото значение помага да се разкрият по-пълно загадките на човешката психика.
Числото на името е израз на развитата човешка личност и ключ към нейните стремежи или постижения. То трябва или да се съчетава с числото на рождената дата, или да се приспособява към него.

Когато знае числото на името си, човек може самостоятелно да прецени собствените си природни наклонности и външните влияния, което в крайна сметка ще му поз­воли възможно най-пълно да използва силните си страни и да отслаби въздействието на негативните.

Руски език

1 – А И С Ъ

2 – Б Й Т ы

нумерология

3 – В К У Ь

4 – Г Л Ф Э

5 – Д М Х Ю

6 – Е Н Ц Я

7 – Е О Ч

8 – Ж П Ш

9 – З Р Щ

Български език

1 – А Й Т Ъ

2 – Б К У Ю

3 – В Л Ф Я

4 – Г М Х

5 – Д Н Ц

6 – Е О Ч

7 – Ж П Ш

8 – З Р Щ

9 – И С Ь

Пример: име и фамилия Иван Петров (от руски език). Събираме

1+3+1+6+8+6+2+9+7+3=46, 4+6=10, 1+0=1

Така че числовото значение на пълното име Иван Петров (от руски език) е равно на 1.

Внимание! За българските имена да се използва нумерологичната таблица на българският език!

Тази проста сметка дава възможност да опознаете самия себе си, да сравните какви хора си подхождат, а кои влизат в противоречие един с друг. По възприетата в нумерологията традиция на всяко число съответства вибрацията на определена планета, чието влияние се разкрива от магията на числата.

1 – Слънце;

2 – Луна;

3 – Юпитер;

4-Уран;

5 – Меркурий;

6 – Венера;

7 – Сатурн;

8 – Марс;

9 – Нептун;

11 – Прозерпина;

22 – Вулкан.

Число на името 1

Числото 1 символизира началото на всички начала, на него се опира единството на Вселената.

Хората на Слънцето са лидери, силни личности, които никога не остават в сянка. Това е числото на човек, който е пълен с енергия и желание да действа, на човек увличащ се, импулсивен, делови. Успехът го съпътства в ситуации, които изискват незабавно да се вземе решение. Присъщи са му великодушие, стремеж към новото, физическа и духовна сила, стремеж към власт, инициативност, практичност, чувство за отговорност и справедливост.
Рискованите мероприятия и заниманията с бизнес не са най-добрият начин да се реализира богатият вътрешен потенциал на хората, които имат число на името 1. С „единицата“ се асоциират смелост и настойчивост, увереност в собствените сили и възможности. Но натурата на тези хора е по-скоро подражателна, отколкото творческа. Те лесно печелят пари и също толкова лесно ги харчат. Би трябвало да избягват прибързаните решения.

Число на името 2

Символизира променлив емоционален характер, творческа надареност и вътрешно безпокойство, което може да прерасне в неувереност в самия себе си или във фанатична преданост на дадена идея.

Хората на Луната се приспособяват лесно към обстоятелствата и заобикалящите ги хора. Те постигат целите си, като заобикалят препятствията и интуитивно избират линията на най-малко съпротивление. За тях са свойствени резки промени в настроенията. Те са къщовници, настроени за семе­ен живот, верни, чувствителни, никога не рискуват. Неза­висимо от дружелюбието си, често се стараят да се скрият от суровата действителност в света на фантазиите си.

Именно затова сред тях често се срещат хора с творчески професии. Хората, които имат число на името 2, се характеризират с чув­ство за отговорност, стремеж към независимост. Когато осъ­ществяват замислите си, те винаги действат дипломатично и премерено, без Да позволяват на околните да ги „притискат“ и да ги принуждават да правят нещо, което не им допада.

Такива хора трябва да престанат да се тревожат за дреболии, да избягват конфликти и караници, да не си създават врагове. Съвместната работа с приятелите и колегите ще им донесе успех.

Число на името 3

число на името

В името има заложена карма. Всяко име има свое число и това е констатирано още от Великия Питагор.

Символизира разностранна, весела и непосредствена натура, способност да се отдаде изцяло на занимания с наука, изкуство, спорт с една дума, на всичко, което служи за отдушник на човека във всекидневния му живот.

Хората на Юпитер като цяло са оптимисти, те са настроени положително към себе си и околните, познават отлично силните и слабите си страни и умеят да правят благоприятно впечатление.

Дарявайки околните с любовта си, те очакват в отговор уважение. Не хабят сили за дреболии, избягват сложните ситуации и конфликтите, обичат да покровителстват слабите, да дават съвети. Изпълнени са чувство за отговорност, със стремеж към самоусъвършенстване, но понякога не им достига решителност.

В стремежа си към набелязаната цел винаги действат открито, избягват интригите и заобиколните пътища. Често намират мястото си в медицината, в сферата на киното и театъра.

Число на името 4

Символизира надеждност и стабилност, добросъвестност и твърдост при отстояване на собственото мнение.

Хората на Уран се стремят да получат признание от приятелите и колегите си. Успехът несъмнено ще ги съпътства, ако си изберат професия в областта на науката и техниката. Това са хора своенравни, вътрешно независими, упорити, с нестандартно мислене, които не живеят по общоприетите пра­вила. При тях е ярко изразен стремежът към социални реформи.

Те рядко са самотни, за тях е важно винаги да са заобиколени с много приятели, с които да могат да обсъдят някакъв проблем, да поспорят или просто да си поговорят. В компанията се ползват с авторитет, проявяват интерес към духовния живот, обичат природата. Хората с число на името 4 са подвижни, много добросъвестни в работата си, малко са нервозни, притежават отлична памети добри организаторс­ки способности.

Не губят самообладание в екстремални ситуации, в трудни условия, когато качествата на техния характер и личност се разкриват от най-добрата им страна.

Число на името 5

Показва духовна свобода и независимост в действията. Меркурий дарява хората с жив и находчив ум. Те ценят много повече придобития и натрупан опит, отколкото съветите, дадени отстрани. Проявяват инициатива във всичко, във всяко нещо намират рационално зърно, стремят се да опитат силите си в редки професии.

Стремителни и мобилни са: мислят бързо, бързо вземат решения, бързо преминават от думи към дела. Обзети са от жажда за знания, притежават остър критичен ум, находчивост, но не са способни на рутинен, еднообразен труд, от неуспехите бързо изпадат в униние. Вроденото им обаяние ги прави душа на компанията, а ярката им индивидуалност може да ги издигне до върховете на популярността.

Най-много обичат пътешествията и приключенията. Не са много къщовни и практични. Числото 5 често говори за философска нагласа на ума, а понякога и за лекомисленост и без­разборност във връзките.

Число на името 6

Символизира развито чувство за прекрасното, предприемчивост, доброта, отзивчивост.

Хората на Венера излъчват чувственост, всички те са увлечени и увличащи се натури, за всички тях е изключително важно да обичат и да бъдат обичани. Впрочем, неподражаемото им очарование и откритост им позволяват да заобикалят всички подводни камъни в живота. Работят с успех в тези сфери, където се налага да общуват с хора.

Природните дадености им дават възможност да станат политически дейци или високопоставени държавни служители, но при условие, че думите им не се разминават с делата. Те бързо усвояват истината, че честността е по-плодотворна от честолюбието, че благородните постъпки по-сигурно помагат за постигане на целите, отколкото радикалните методи.

Те трябва да бъдат внимателни при боравенето с пари, в противен случай рискуват да претърпят големи загуби. За щастие рядко изпитват финансови затруднения. Външно това са много привлекателни, живи и непосредствени хора. Понякога им е свойствено известно високомерие и прекалена загриженост за външния им вид.

Число на името 7

Символизира впечатлителност, съзерцателност, фина душевна структура. Хората, които се намират под покровителството на Сатурн, трябва да насочат таланта си към сферата на точните науки, философията, психологията, педагогиката. Ако са решили да се занимават с комерсиална дейност, трябва да си осигурят подкрепата на надеждни и грамотни партньори.

Но с каквото и да се занимават, успехът им във всяка една дейност зависи в голяма степен от задълбочения анализ на резултатите от вече постигнатото и от реалното планиране на бъдещето. Свойственото им философско отношение към живота може да се изрази в религиозност или увлечение по езотеричните науки. Те се отличават с отстъпчив характер, никога не отказват на хората помощ, ако нещо за от тях.

Често страдат от нестабилното си финансово положение, парите буквално се топят в ръцете им, на всичко отгоре склонността им към хазартни игри не е съчетана с късмет на игралната маса.

Често дават великолепни идеи, но рядко довеждат замисленото докрай. Трудно вземат решения. Това са изтънчени, чувствителни натури, милосърдни и отзивчиви реагиращи на настроението на околните. Не приемат конфликтите и скандалите.

Число на името 8

Символизира предприемчивост, педантичност, постоянство в навиците и увлеченията, уважение към законите и реда, установен в обществото. Уран благоприятства дейността в сферата на голямата политика и едрия бизнес, предвещавайки обществено признание и материални блага. Тези хо­ра не обичат нищо повърхностно и временно, като предпочитат ред и стабилност във всичко.

Те не обичат да зависят от други хора, постигат всичко със собствени сили. Стремежът към материално благополучие често става основна движеща сила в живота им. След като завършат успешно една работа, тези хора веднага се заемат със следващата. За тях са характерни инат, трезв поглед за нещата, рационален ум. Те са благоразумни, предпазливи, точни и методични.

Много са трудолюбиви и настойчиви при постигане на целите си. След като се научат да разпределят правилно работата между подчинените и сътрудниците си, оставяйки за себе си само въпросите на общото ръководство, те са способни да достигнат големи висоти.

Число на името 9

Символизира безкористност, наивност, откритост. Хората, намиращи се под покровителството на Нептун, са способни се отдадат напълно на високата цел, която са си поставили. Жизненото им призвание е да бъдат духовни лидери, опора и подкрепа за онези, които не са в състояние сами да противостоят на ударите на съдбата. Тези, за които число на името е станала „деветката“, винаги се притичат на помощ при първото повикване.

Те се ползват със заслужен авторитет, но след като станат общопризнати лидери, трябва да се ръководят от справедливостта и да не отстъпват от провъзгласените си идеи. Не бива да стават дребнави, да прибягват към непочтени действия или несвойствено за тях поведение, за да не загубят предаността и уважението, които са си извоювали.

Не бива да искат за себе си повече от това, което им се полага, и да изискват от другите неща, на които те не са способни. След като се избавят от горделивостта, егоизма, самочувствието и високомерието си и се научат да признават достойнството и правата на другите хора, те ще постигнат много.

Число на името 11

Придава решителност, сила и оптимизъм, здрав смисъл, обстоятелност, което помага на човека да се издигне наистина до вдъхновени висоти. Но съществува опасност прекомер­ната предпазливост или самолюбуване на числото 2 отново да разруши активността на числото 11 и тогава ще се наложи всичко да се започне отначало.

Число на името 22

Поради сили колебания между ексцентричността и гениалността. Притежавайки талант на изобретател или изследовател, даденият човек ще се обръща и към сферата на тайното, непознатото, към още неизследваното и необяснимото.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: