Християнските църкви имат важен юбилей на 31.10.2017 г.! Влиянието на Ватикана и на йезуитите!

В Европа и по света християнските протестантски църкви ще празнуват в края на октомври юбилей – 5 века от началото на Реформацията, която се появява и във връзка с пророчеството за последните дни

Датата 31.10.2017 г., е специална, защото светът ще празнува 5 века от началото на протестантската Реформация. Подготовката за събитията посветени за този ден, са в разгара си. Забелязали ли сте това по телевизията? Програми, посветени на Реформацията, в парковете по тази тема има изложби, а в християнските църкви – цветни листовки. Разбира се това е по-забележимо в другите страни, а не у нас.

Мартин Лутер забива своите 95 тезиса на вратата на църквата във Витенберг.

Мартин Лутер забива своите 95 тезиса на вратата на църквата във Витенберг.

Общото настроение – е приповдигнато, радостно. Темата привлича вниманието и това е добре. Но всичко това се подхранва с информация, която е строго регламентирана, поради което, за съжаление, има още много зад кулисите. Ние се опитваме да кажем, че тя е донякъде потайна. Има повдигнати теми, които заобикаляме. Защо? Очевидно е, че почти всички църкви днес са станали променени, модерни, приет е вселенският, но да се възбуди духът на историята, за това повечето хора не искат да знаят.

Датата 31.10.2017 г., е особено специална за християнските църкви.

За тази работа никой няма вина, просто светът се е променили начина на живот също. Но в същото време вярваме, че всеки човек в нашето общество заслужава да получи най-добрата информация и да направи своето заключение. Нашата работа не претендира за изчерпателност на темите и не всички факти можем да обхванем.

Въпреки това, хората трябва да знаят не само името на най-известния протестант, и не само да се възхищаваме от качеството на живот в протестантските страни, това, което днес предимно се говори, но също така да се разбере истинската причина за Реформацията, да се знае за „какво“ всъщност са се борили реформаторите и най-важното, за да видите дали Реформацията е изпълнила своите цели?

Уверяваме Ви, че след като разберете откровената истина, няма да останете безразлични.

Какво е различното и какво се обърка в наши дни в сравнение с времето на Мартин Лутер преди 500 години? Основното между протестантските и католическите църкви днес е, че се говори за единство, което означава, че протестантите трябва да променят нещо в доктрините си.

10-те Божи заповеди записани на каменни плочи, а в Библията в Изход 20 глава стихове 2 – 17.

10-те Божи заповеди записани на каменни плочи, а в Библията в Изход 20 глава стихове 2 – 17.

Не отдавна бяха подписани действителните документи между Католическата църква и Лютеранските църкви, с които почти са елиминирани основните разлики довели в миналото за появата на Реформацията. Очаква се, че апогеят на този комплексен начин, ще бъде точно сега при навършването на само на петстотин години след Реформацията. Това ще бъде изявление на папата за края на протестантската Реформация, защото никой не протестира!

Във всеки случай много протестанти не си затварят очите за актуалните тенденции, те все още настояват за законосъобразността и спешността на този въпрос. Ние можем ясно да видим, че Реформацията, когато започна, както е ясно, е от Божието провидение, така че и не стигна до целта си. Само частично. Така че – това тя не е завършена.

Протестантската Реформация е започнала с момента, когато Мартин Лутер приковал неговите 95 тезиси на вратата на църквата във Витенберг на 31.10.2017 г. Тезисите на Лутер водят до дискусия, която разкрива някои библейски учения и контрастът им с учението и традициите на католическата църква, която е преобладаващата тогава.

Хората са гледали удивени как монахът сам се осмели да отиде срещу Рим, което означава, че се е противопоставил на цялата система. Неговите 95 тезиси се разпространяват в цяла Германия и извън нея, за много кратък период от време. Католическата църква е била критикувана и преди, но тогава Лутер е бил в състояние да намери уязвимото й място. Той не е говорил само срещу някои традиции, не само е призовавал за повече морал и повече всеотдайност, и какво са направили за нея, но той разтресе основата за съществуването на господстващата политикорелигиозна система.

Католическата църква признава, че е променила в своя катехизис 10-те Божи заповеди.

Католическата църква признава, че е променила в своя катехизис 10-те Божи заповеди.

Наред с другите неща, той заяви, че църквата няма право да диктува на хората как и в какво да вярват – но това е изключително право, което принадлежи единствено на всеки човек.

Според Писанията, обредите и тайнствата не са заместители на чистата съвест на вярващия и че папата не може да посредничи между Бога и грешника. Това място винаги е принадлежало само на Христос!

Хората бързо са осъзнали, че Католическата църква се насърчава от много не-библейски, но човешки учения и традиции. Разбира се това бе последвано от много оживен дебат и писане от реформатора на нови статии и брошури, но първоначално тези 95 тезиса са били насочени предимно срещу индулгенциите, което е помогнало на хората да мислят и вярват напълно по-нов начин.

Въпреки че днес това изглежда странно, но Библията, по онова време, е била достъпна единствено на представители на духовенството. Държали са я далеч от народа, така че да им е необходимо да отидат да чуят Словото в католическите църкви.

Следователно хората са се отнасяли към свещениците с уважение, и са очаквали от тях вярно да им предават писаното в Библията. Но Мартин Лутер със своите проповеди, откри на хората истината, че традициите и ученията на духовенство не са в хармония с Библията. Следователно е налице бързо образуване на два противоположни лагера: лагера на Католическата църква, срещу лагера на последователите на Лутер.

Основните стълбове на Реформацията определени от тези будни хора са били два.

Първият е, че спасението е единствено чрез вяра в Исус по благодат, а не със заслуги от някакви добри дела. Спасението или дара на вечния живот, който се дава в деня на второто пришествие, когато ще бъде денят на възкресение се постига единствено чрез вяра в Исус Христос, който е изкупил греховете на целия свят, а не чрез посредници от католическите и други църкви.

Докъде водят ученията на католиците с неправилното религиозно поклонение и билетите за небето – индулгенциите, и човешките предания и посредници – до пъкъла.

Докъде водят ученията на католиците с неправилното религиозно поклонение и билетите за небето – индулгенциите, и човешките предания и посредници – до пъкъла.

Вторият стълб е, че папата е антихристът и че Католическата църква е падналата морално църква, описана в книгата Откровение като блудницата Вавилон в червена рокля, седнала върха червен звяр. Тя е и враг на Бога и на християните, главно заради промяната на доктрините, вкарването на езически традиции, и преследването на верните на Исус вярващи. Червеният цвят е символ на греха, а звярът е светската власт, която била командвана от папата и католическите църкви през Средновековието.

Мартин Лутер е казал на дебатите в отговор: „Докажете от Писанията моите грешки. И след като ме убедите в това, признавам, че ако имам грешки, ще хвърля моите книги в огъня.“

Мартин Лутер поставя началото на Реформацията на 31.10.1517 г.

Мартин Лутер поставя началото на Реформацията на 31.10.1517 г.

Император Карл V е искал да спре Лутер и Реформацията. За огромна радост на папските представители през 1529 г., той свикал парламента в Шпайер. Решено е било да се предотврати всяко продължаване на делото на реформаторите, на тяхното преподаване.

Тези от християнските принцове, които са намирали учението на Реформацията за правилно, решили да протестират пред членовете на Сейма. Наред с другите неща те са написали: „Ние не сме съгласни с никоя от клаузите на постановлението, което е в противоречие с Бога. Неговото Свещено писание, е добро за нашата съвест, и нашето спасение… С Божията благодат, ние решихме да проповядваме Само чистото Негово Слово, което се съдържа в книгите на Стария и Новия завет, без да се добавят към тях човешки традиции.’ (Д’Обине, том. 13, глава 6).

Чрез този протест реформираните църкви са станали известни като протестантски, и техните принципи днес са същността на Протестантството. Мартин Лутер и реформаторите са вярвали, че по въпросите на вярата и християнските принципи трябва да се следва само и единствено Библията. От друга страна, Католическата църква учи, че трябва да се придържат не само за Библията, но и към традициите на църквата, което е грях. Такова разбиране има и в Православната църква.

Други важни библейски доктрини, които са променени са за състоянието на мъртвите и за десетте Божи заповеди. Първата и втората заповед предупреждават срещу идолопоклонството, за поклонението пред икони на светци и мощи на светии и т. н., а четвъртата се отнася за съботата, която Бог е осветил за богослужение и почивка, а католиците са я заменили с неделята, която е езически ден за поклонение на слънцето.

В наше време съботата е приета да се спазва от адвентистите и от баптистите от седмия ден, като баптистите са възстановили тази доктрина по-рано. В миналото тя е била спазвана от валдензите, анабаптистите и сабатарианите. В последното време, в което живеем е от голямо значение освещаването на съботата, защото тя е дадена от Бог и сочи на сътворението – в седмия ден Бог си почина от делата си.

Въпросите за смъртта, възкресението и отвъдния свят.

Католиците са приели погрешното учение за чистилището, вечните мъки в ада, след смъртта и криворазбраното блаженство в рая за ония, които са минали през чистилището и са платили индулгенции за себе си и за роднините си. Също и за вършене на някакви праведно дела, за да заслужат вечния живот в рая и самонаказание с бичуване или нещо подобно, за да изкупят някои грехове. Освен това в техните учения е прието, че душата е безсмъртна, което не е библейско учение.

В Библията се казва, че спасението или вечния живот се дава като подарък на тези, които са повярвали в Исус и са се покаяли. Те са оправдани пред Бога, само заради вярата си. Това е дар от Бога, не се дава срещу заслуги и пари за индулгенции. Душата не е безсмъртна и човек не отива в рая или в пъкъла веднага след смъртта. Дара на вечния живот се дава както вече казахме в деня на пришествието на Исус, когато тези християни, които са одобрени, ще бъдат възкресени, за да получат наградата си.

Мъртва ли е протестантската Реформация? На 31.10.2017 г., християнските църкви празнуват юбилей – 500 г. от началото на Реформацията!

Мъртва ли е протестантската Реформация? На 31.10.2017 г., християнските църкви празнуват юбилей – 500 г. от началото на Реформацията!

В наше време, много хора си отиват от този свят, без да са си уредили отношенията с Бог. Това е много жалко, защото по времето на социализма свободата на вярата, словото и съвестта беше много ограничена, може да се каже, че почти нямаше такава. В годините на демокрацията имаме свобода на вярата, но малко хора се интересуват или просто гледат на този важен въпрос много повърхностно.

Една световна религия, но не на библейска основа.

Една световна религия, но не на библейска основа.

Както е обяснявал Исус със своите проповеди с притчи, едни от основните причини, за да загубят хората вечния живот, са житейските грижи, други – непостоянство, липса на интерес, повърхностно отношение към духовните въпроси за вярата и спасението и т. н.. Към тези причини могат да се добавят атеизма и другите не християнски религии.

Какво може да се очаква след юбилейната дата 31.10.2017 г., денят на Реформацията? Икуменическо движение. Влиянието на Ватикана и на йезуитите.

Между другото на тази дата по някакво съвпадение се празнува и езическия празник на демоните – Хелоуин, но това не е толкова важно.

Един бивш йезуит разкри в миналото, през 80 и 90 години, как западните римски църкви преди 14 века са създали Исляма. По тази тема бяхме написали статия на 09.04.2015 г. – четете ТУК. Бившият йезуит Алберто Ривера разкри този важен исторически факт, позовавайки се на документи от Ватикана. Освен това той разкри, че йезуитите са проникнали отдавна в ръководството на всички църкви и във всички сфери на властта.

От всички изказвания на папата и от неговите посещения в протестантските църкви, се разбира, че движението за обединението на църквите е много напреднало. То се нарича икуменизъм и към него са на път да се включат и православните църкви, и евреите и мохамеданите. По-точно то е предназначено само за християнските църкви. Папата просто се държи много приятелски с всички.

Всичко това става в изпълнение на пророчеството от библейската книга Откровение, в 13-та глава, в която се говори за звяра, който е ранен и оздравява. Той е символ на папството и ето че според пророчеството, ще се стреми към световно господство и ще се обедини със светската власт, и ще налага волята си чрез нея.

Раната на този звяр е нанесена също в изпълнение на библейското пророчество за края на времето. На този въпрос трябва да обърнем особено внимание, тъй като се отнася за нашето време. През 1798 г. френският генерал Бертие пленява папа Пий VI и го отвежда в плен – нанесена е раната на Католическата църква. След време тази рана оздравява според пророчеството – Мусолини връща духовната власт на църквата. По тези въпроси за новия световен ред и за пророчествата за последното време, за предупреждението от Откровение 14-та глава, сме писали повече – ТУК.

От информацията дадена от Алберто Ривера, и от други източници се разбира, че йезуитите са проникнали в ръководството на всички църкви отдавна и по този начин оказват влияние. Вследствие на техните действия, се забавя и затруднява разпространението на важните вести за нашето време от Откровението и по точно от 14-та глава.

Основният акцент тука е за правилното поклонение пред Бога, което включва и спазването на 10-те Божи заповеди и особено за деня на Бога – съботата, която в католическите църкви е изместена от неделята – езическият ден на слънцето. Според думите на пророка на адвентистите Елън Уайт, в последното време католиците ще наложат неделни закони чрез светската власт. Това те се опитаха да направят и през втората половина на 19-век, но светската власт в САЩ им отказа. Днес проникването на йезуитите е навсякъде.

500 г. от Реформацията – протестантска църква на Дева Мария в Дрезден, Саксония. Църковната конструкция е според идеите на Лутер.

500 г. от Реформацията – протестантска църква на Дева Мария в Дрезден, Саксония. Църковната конструкция е според идеите на Лутер.

След юбилейната дата на протестантската Реформация, се очаква папата да погребе протестантството. Католиците ще празнуват заедно с протестантите този важен юбилей, днес те са сприятелени. След като протестантските църкви сами са пожелали да се обединят с католическите, и даже съжаляват за този разкол започнал от Мартин Лутер, значи никой не протестира срещу Католицизма и срещу неговите учения, които не водят към спасение. Не е нужно протестантските църкви да се променят много, а само да признаят върховната власт на папата.

Това сближаване на протестантските църкви с Католицизма е дело на проникналите агенти йезуити в ръководството на всички християнски църкви. Все още има много будни протестанти, които говорят по тези теми в нета и навсякъде. Това говори, че протестантството е живо, не е умряло, както се предполага от икуменическото движение. В изпълнение на пророчеството предстои съюзяване на Католическата църква със светската власт в САЩ, и постепенно с измами да предложат да се наложат религиозни закони за обществото в едно световно правителство. Естествено тези закони ще водят до фалшиво религиозно поклонение, дори и неделни закони – това е предсказано и е важно.

Още по темата – ТУК. Вижте и клиповете!

Християнските църкви имат важен юбилей на 31.10.2017 г.! Влиянието на Ватикана и на йезуитите!
4.6 (92%) 5 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *