Невиждани човешки двойници ще се появят през 2020 година?