Хюман дизайн за начинаещи: Карта, книги, тест (ТИПОВЕ, подробно)

♠ Малко история ♠ Как хюман дизайн помага реално ♠ Типове дизайн ♠ Манифестор ♠ Генератор ♠ Манифестиращ генератор ♠ Прожектор ♠ Рефлектор ♠ Профили ♠ Бодиграф ♠ Цветовете

Още в текста: Канали и хексаграми Дизайн и астрология Генериране на собствена карта Мандалата Книги Как се практикува в България Предлага ли се безплатно Видео Мнения и отзиви

Дизайнът на Човека – определят го като универсален език за изразяване на реалността.

Или на илюзията за реалност.

Кой както го нарича, но у всеки има собствена илюзия за реалност. Може смело да се заяви, че Хюман дизайн е изгражда способност за вземане на решения на основата на познаване на собствената личност и на доверие в качествата й.

Тоест учи на себе-любов с много силна практическа страна. Това е метод, който позволява да узнаем своите силни страни и слабостите ни, да заложим на първите и да трансформираме вторите – чрез осъзнатост.

Малко история

Човекът, дал на света знанието Хюман дизайн, се нарича Ра Уру-Ху, а преди 1983-та – Робърт Алън Краковер. Нещо го заставило да зареже живота си на успешен телевизионен продуцент и семейството и да тръгне… без път и посока. Стигайки на о. Ибиса, той преживява така наречената мистична опитност.

Ра разказва: „Бях скептик и вярвах, че научната фантастика е само литературен жанр. Всичко се промени вечерта на 3.01.1987 година. В мен проникна Глас и ми каза: готов ли си да работиш? И осем дни и нощи аз работих, детайлно записвайки системата на дизайна на човека“.

И така, Ра Уру-Ху заявява, че знанието му е спуснато Свише чрез Откровение. Но то е и логично, подредено и се доказва с научни способи. Човешкият дизайн на практика е генетична матрица, каквато имат всички създания, всяка форма на живот – и растенията, и животните.

Да се разбира тази матрица – принципът, по който е построен животът, е базово знание. То е основа като умението да се смята. И както човек, който не умее да смята, се движи опипом, почти сляп в този свят, така и човекът, който не познава същността си и принципите на Живота, се движи хаотично, придобивайки знания чрез „опит-грешка“.

За да стане още по-ясно

Човек не може да убие своето его, защото то е неотменна част от самия него. Но може да го изучи, преобразува и впрегне в полза на своите желания и цели. Може да спре да слуша ума си, който му диктува какво да прави. Всъщност не трябва да прави нищо.

Всеки е роден с вграден механизъм, който му позволява да заеме успешно място в този живот – но своето място. Трудното е, че мнозинството не разбират кое е присъщото им място, не умеят да бъдат себе си. А колкото по-рано човек разбере своята истинска природа, толкова по-скоро ще стане свободен. И успешен. И богат. И каквото друго желае.

Как това знание помага реално?

Всичко, което хората желаят да придобият или постигнат, е заключено в самите тях. Ако искат богатство, радост или друго – ще го постигнат, ако бъдат себе си. Ра казва, че Хюман дизайн е съвършено духовно знание, защото дава на човешкото същество способността да приеме живота и съществуващото каквото е и да постигне съвършенството, заложено му генетично.

Хюман дизайн

Ра Уру Ху

Прост пример: ако в даден индивид е заложено по рождение да бъде инициативен, да бъде активен, да действа и да определя посоката, той никога не би постигнал щастие в позицията на изпълнител. И колкото и да е изгодна тази позиция – примерно заради баснословна заплата, човекът няма да е доволен, защото енергийната му същност ще се противопоставя.

И обратно – човек, роден да откликва, би се мъчил на позиция на ръководител и би се гърчил в частния бизнес, преживявайки една след друга безсънни нощи. Обяснението е просто – защото и двата ни примера насилват себе си да бъдат каквото не им е присъщо.

Хюман дизайн ни помага да научим какви сме създадени, кои енергии преобладават в нас и ни управляват и влизайки в синхрон със същността си, вършейки което ни е естествено и за което сме предназначени, да реализираме в максимална степен изначално заложените ни възможности.

Човешките типове

Хюман дизайн дели хората на 4 генетични типа. Двата от тях – Манифестор и Генератор, са енергийни. Другите два – Прожектор и Рефлектор, са неенергийни. Типовете се отличават по своята аура – електромагнитно поле, което обкръжава всяко живо същество. Размерът му е примерно 1-2 метра във всички посоки и чрез него се предават емоции и мисли. Макар да не виждаме аурата, ние я чувстваме. Аурата ни прави такива, каквито ни възприемат другите.

 1. Манифесторът има затворена, отблъскваща аура. Когато го приближите, неговата аура дистанцира вашата, сякаш се натъквате на препятствие. Обикновено на околните не им е комфортно в близост до Манифестор. Ако са от другите типове, у тях възниква усещане за опасност, несъзнателно изострят вниманието си с готовност за защита.
 2. Генераторът – обратно, има открита, обгръщаща аура, която привлича другите със своята мекота, топлота, дружелюбност. Ако е в добро разположение на духа, той „генерира“ радост, доволство, удовлетворение от живота си и заразява с това околните. Типът притежава най-привлекателната аура. Щом се срещнат повече такива, те моментално се сближават, проникват една в друга и се обединяват.
 3. Прожекторът има фокусирана, проникваща аура, която притежава уникалната способност да достигне до G-точката на другия, до самата му същност. Ако Генераторът може да „обгърне“ много хора едновременно, то Прожекторът умее да се фокусира върху една аура в дадения момент. Обаче! Ако той проникне по некоректен начин, ако остави у отсрещния усещане, че влиза, за да вземе, а не да даде, тогава провокира съпротивление, околните го отхвърлят и животът му се усложнява
 4. Рефлекторът има изследователска аура, която опипва, изпробва отсрещния. Той е затворен и непроницаем като Манифестора и също като него не се влияе от другите аури. Но за разлика от Манифестора той не отблъсква, а просто не допуска до себе си. Аурата му е сякаш с тефлоново покритие, по което всичко се плъзга и стича, без да съумее да се задържи.

Аурите не са с постоянен размер. Те се разширяват и свиват според ситуацията, при това напълно

Хюман дизайн

Типове аура и разпространението им сред населението на Земята

несъзнателно. Ако сте в препълнен автобус, аурата ви се свива максимално. Ако излезете на полето, тя се разгъва, а вие го усещате – дишате сякаш по-леко. Но размерът не зависи само от пространствата. Аурата не се ограничава от стени, площта на офиса или на апартамента.

И сега си представете как работите в една стая с още 8 души. Или вашия 16-етажен блок, който обитавате с още примерно 200 души. Представете си автобусите и касите в супермаркета . Всеки ден ние сме в постоянен допир с аурите на другите и постоянно им влияем, както и те ни въздействат – доколкото го допуска същността на нашия тип, с който сме се сдобили, раждайки се.

Ще кажете – щом е така, как Хюман дизайн би помогнал? Та съприкосновението е неизбежно. Познавайки същността на собствения си тип и стратегията в живота, която трябва да следвате – а тя е обусловена именно от характеристиките на типа, човек има силата да снижи до минимум негативите, които търпи, и дори да извлече полза от тях. Как? Отговорът не се съдържа в една дума или изречение, но разясненията по-долу ще допринесат за още по-доброто разбиране.

Типовете се различават не само по своята аура, но и по пътищата, по които енергията тече през тях. В зависимост от това през които центрове от човека енергията тече свободно и кои пътища са й препречени, се гради индивидуалния образ на личността. Хюман дизайн е цяла система, която изследва тези центрове и за това са изписани томове. Тук ще спестим обяснението на процесите и ще обрисуваме само крайния резултат.

Манифестор
Хюман дизайн

Карта на Владимир Путин – Манифестор

Манифесторите представляват едва около 9% от населението на планетата и повече не е потребно за човечеството да измисля и започва нови неща и да прогресира. Този тип е доминирал до 19 век, това са владетелите и тираните от миналото. Но светът стремително се променя, появяват се нови типове хора, а Манифесторите все повече се приемат като агресивни, кариеристи, дори изроди. Силни думи, защото без този тип не би имало развой.

Манифесторът е енергиен тип, той се самоизразява и съществува чрез действието. Аурата му не допуска външно влияние. Следователно – той всичко решава сам. Той е единственият тип сред всички хора, способен на инициатива. В затворената му аура се „раждат“ идеите, новаторствата, инициативите и ако не ги реализира, би се самовзривил от натрупващата се в него енергия. И Манифесторът винаги реализира, защото така изразява същността си. Но реализирайки, той влияе на другите, често – без да го съзнава. А е добре да започне да го осъзнава. Защото ако не възприеме правилната стратегия за своя тип, ще среща съпротива, която ще генерира в него гняв и неудовлетвореност.

Близките на Манифестора също е добре да са запознати с особеностите му. Няма как да поставиш един Манифестор под контрол, да го управляваш или да искаш той да е послушен. Такива деца в ранните години са много наказвани, което натрупва в тях злоба към околния неразбиращ ги и ограничаващ ги свят.
Стратегията, която осигурява комфорт на Манифестора, е да информира.

За Манифестора е трудно да съществува в социума, тъй като той слуша само „главата си“ и не се съобразява. Но все пак му е потребно да се приобщава и да не провокира съпротиви. Това е обикновена политика.Хюман дизайн
В детството стратегията на този тип е да иска разрешение. Тоест да се опита да играе по правилата. Да информира възрастните какво възнамерява да прави и да намира начин да получава разрешение за това. Така ще избягва наказанията и постоянните пречки.

Стратегията на възрастния Манифестор е да информира. Напускайки дома на родителите си, той вече няма нужда от разрешение, но сега му е наложително да се научи на вежливост, за да се разбира с равните нему. И тъй като действията и постъпките му винаги по някакъв начин ще касаят другите, Манифесторът ще живее по-леко, ако се научи да информира: аз смятам да направя това и това, да постъпя така и така, тоест: внимавайте, приближавам.

Манифесторът не знае как да се контролира и основно с това се различава от останалите типове. Илюзия е, че той е в силата си да направи всичко, което желае. Не може. Може да опита и в този свой опит той поражда нов процес.

Детето Манифестор, родено в семейство, което го разбира и уважава, има потенциалът да бъде свободно и да получи удоволствие от живота. То ще смогне да инициира крупни проекти и да ги предаде за реализация на стабилния последователен Генератор. Само на Манифесторът е дадено свободно да инициира, да пробва нови и нови неща, необичайни, без да се страхува. Той не е предназначен за работа от 9 до 5 – всеки ден и така до пенсия. Такъв живот убива Манифестора, трупа в него гняв и злоба и го превръща в „изрода“, за който споменахме по-горе. Този тип умее да изкарва пари по милион начини. Като прибавим факта, че не умее да се контролира, за него е сложно да работи за друг. Щастливият Манифестор работи за себе си.
Известни Манифестори са Влад. Путин, Дж. Буш, Джони Деп, Том Круз, Робърт Де Ниро, Моника Белучи, София Лорен, Силвестър Сталоун.

Генератор
Хюман дизайн

Карта на Генератор

Генераторите са съзидателната сила на планетата. Те са почти 5 милиарда – 70% от населението, и с масата си формират вибрациите на Земята. Когато са удовлетворени, на всички им е леко. Когато са разстроени – горко на околните. Когато всички Генератори започнат да вършат каквото обичат, ще настъпи всеобщ мир и благоденствие.

Генераторът е изцяло енергийно същество като Манифестора. Но докато Манифесторът е създаден да проявява инициатива, Генераторът е създаден да поема тази инициатива – да откликва и приема жизнените ситуации, а не да ги провокира. С други думи – щастливият Генератор умее да чака – търпеливо, докато посрещне предназначеното за него.

Аурата му е открита и обгръщаща. Генераторът е създаден да приема, но не му е присъщо умението да различава. И ето сложното: Генераторът е открит и достъпен за всичко, но въпросът е в какво да вложи енергията си? Отговорът е: в носещото му удовлетворение.

Осъзнатият Генератор знае, че не му е полезно да започва, да инициира, да измисля, планира. Не го насилвайте да проектира бизнес или да открива фирма. Самата аура на Генератора притегля към живота му потребните събития и придобивки. И ако той се научи да се слуша, подходящите подкрепящи сили сами ще му се явят.

Генераторът е създаден да откликва на неща, намиращи се извън него – той ще изчака ситуация, обява във вестника, покана. И правилното е да се запита: искам ли това? Харесва ли ми? Слушайки вътрешния си глас, Генераторът ще следва своето уникално направление в живота. Колкото по-правилно откликва на живота и събитията, толкова повече се разпуска в тялото си.

Хюман дизайн

Аурата на Генератора „прегръща“ околните аури

И с отпускането все по-добре ще усеща правилния отклик в себе си. Генераторът трябва да се наблюдава – комфортно ли му е, с правилната ли скорост се движи, дали е нужно да забави или да се забърза? За Генератора е важно да намери своя темп и винаги да си осигурява комфорт.

На нелюбима работа Генераторът е неефективен. Ако влага силата си неправилно, той е неудовлетворен работник. И обратно – в позиция, която го удовлетворява, той е най-мощният тип. Всичко на света – буквално! е създадено от Генератори. Само Генераторът е способен на постоянство, да работи неотклонно до целта. Той реализира, създава. Той има енергия, която ако не изразходи, няма да заспи вечерта.

Възстановява се добре, ако спи сам, в своята аура. Но преди да легне е било потребно здравата да е поработил и да се е уморил.

Може да решите, че Генераторът е пасивен. Не. Той няма да инициира нов строеж, но неотклонно ще изпълни проекта до най-малкия детайл.

Известни Генератори са Гогол, Джим Кери, Едит Пиаф, Джон Ленън, Брус Уилис, Мадона, Джулия Робъртс, Еди Мърфи, Албърт Айнщайн, Лудвиг ван Бетовен.

Манифестиращ генератор
Хюман дизайн

Карта на Манифестиращ генератор

Още от създаването на Хюман дизайн върви спор за това дали Манифестиращият генератор е отделен тип или е разновидност на Генератора. Засега се брои за разновидност, иначе би бил петият генетичен тип. Това е Генератор с потенциал за манифестиране, а не обратното – Генериращ манифестор.

И у Манифестиращия генератор съществува същата стратегия като у Генератора – да откликва. Аурата му е открита и приемаща. Но след като откликне, той директно минава към манифестиране – тоест способен е на инициатива. Но когато инициира, той не е защитен като Манифестора, чиято отблъскваща аура е приспособена да се справя със съпротивленията. Затова той става заложник на последствията от своите инициативи, ако не следва стратегията си.

Проблемът при Манифестиращия генератор е импулсивността и нетърпението. Докато Генераторът иска време след откликването, за да „смели“, Манифестиращият му побратим вече се е затичал да инициира. Той е взел импулсивно решение, без да си е дал време за яснота. По пътя може и да преосмисли, но заради нетърпението си е пропуснал важни моменти и етапи.

Прост пример: Манифестиращият генератор ще пропусне първите три глави от книгата, защото е решил, че са скучни. Щом установи, че без тях не схваща смисъла, той ще постъпи по два начина: ако е разположен, ще почне отначало и ще ги прочете, макар да е изхабил време и сили. Ако не е разположен, ще захвърли книгата и ще се разгневи, че е прахосал времето си.

Когато този тип не управлява силата си правилно, той се разстройва и хаби енергия като Генератора. Когато среща съпротивление, той се разстройва и се гневи като Манифестора. И е изключително злостен и яростен: взима и захвърля. Много е добър в захвърлянето.

Нещата за Мафестиращия генератор не вървят добре и когато не си осигури удоволствие от процеса, създаването, творчеството.

Детето от този тип постоянно трябва да се пита – взе ли това, направи ли онова. То забравя, защото бърза и действа импулсивно. Това дете се насочва с въпроси, а не му се нарежда какво да прави. Защото няма друг тип, способен да игнорира така категорично родителите си, както Манифестиращия генератор, когото се опитват да управляват. Разбиращият родител знае, че детето му превключва на манифестиращ режим незабавно и тогава пропуска куп неща. На този тип честичко му се налага да върви през живота като в танц – две напред, последвани от стъпка назад.

32% от човечеството са Манифестиращи генератори. Съществена част. Този тип живее добре, когато чака отклик. Тогава неговата аура притегля хора, възможности, ситуации. И в това се намира уникалната му сила. Манифестиращият генератор откликва и ако го направи правилно, става енергийно мощен. Този тип са истински работници, които имат способността да продължават, и да продължават без умора. Жизнената им сила е буквално неизчерпаема.

Известни Манифестиращи генератори са Владимир Висоцки, Габриел Г.Маркес, Чарли Чаплин, Луис Армстронг, Дейвид Бауи, Анджелина Джоли, император Александър III.

Прожектор
Хюман дизайн

Карта на Прожектор с два дефинирани центъра – сърдечен и слънчев сплит

Прожекторите са към 21-22% от всички хора. Тяхната естествена роля е да бъдат поканени проводници за Генераторите и Манифестиращите генератори. Приемайки правилните покани, те са способни да действат координирано, поканата им дава достъп до енергопотенциала на жизнената сила. Полето казва на Прожектора: ако ме признаеш, че съм направляваща сила, аз ще ти окажа помощ.

Прожекторът е неенергиен тип. Той по рождение обладава уникалната способност да дава признание на другите, което за него е дар. Прожекторът се фокусира върху другия с въпроса: кой си ти? И му прави неоценимата услуга да познае себе си. Но той не бива да се пита: кой съм аз? Правилният въпрос за Прожектора е: кой е от значение в моя живот?

Като неенергиен тип, аурата на Прожектора търси достъп до енергия. Той притежава потенциала да разпознава качествата на другия човек, които може да развие и да извлече полза. И градивният начин за такова взаимодействие е „един на един“. Така той оказва най-дълбоко влияние.

Прожекторът е уязвим, когато примерно поради служебната си позиция се опитва да инструктира повече от един човек по едно и също време. Неговото поле се храни от фокуса и разпознава индивидуално. Прожектор, който общува с няколко души, постепенно отправя вниманието си към трима или двама най-интересни за него, докато не се спре на един. Работата му е да намери този, на когото да отдаде напълно вниманието си. Само му е потребно да се научи да чака.

Стратегията на Прожектора, обязан да следва, е изчакването на покана. Първо да чака, после – покана. Първо да изчака да предизвика интереса на събеседника си, а не да дава непожелани съвети. Когато той е излишно инициативен и настойчив, борейки се за внимание към собствената личност, той обикновено среща отпор, а съпротивлението му носи само огорчение.Хюман дизайн

Много по-добре е да изчака да бъде признат за съветник, да бъде ценен, повикан и попитан. Когато Прожекторът е търсен и канен, всичко се случва по естествен път – той получава заслужено признание и успех. Но въпросът е в друго – какво желае самият Прожектор?

Поканата е само възможност. Но се заслушайте как тази покана отеква във вас. Приляга ли ви? Привлича ли ви? Иска ли ви се да я усвоите? Ако Прожекторът не се вслуша в себе си, попада под риск да влезе за дълго време – често за 7 години, в неудовлетворителни отношения – лични и служебни.

Когато Прожекторът се бърка в живота на другия без покана, давайки може би ценни, но нежелани съвети, той ще опита огорчението. Няма Прожектор, който да не знае вкуса на огорчението и той трябва да му бъде най-ясния знак, че е нужно да спре, че този път и начин не са продуктивни за него.

Този тип изпитва огорчение и когато инициира първата стъпка. Или когато създава/ поддържа илюзията за покана. Огорчението го сигнализира, че не ползва коректно своята енергия. Намирайки се в обществото, той се учи да се спира навреме, да усеща кога е достатъчно. Прожекторът интензивно отразява и усилва енергията на другите. В това е силата му – да „чете“ другия и да извлича информация.

Да кажем направо: Прожекторът е тук, не за да работи. И опитът да се изразява чрез действие не му донася някакво удовлетворение. Напротив – изтощава го, защото той е извън източника на енергия. Оставете действието за Генератора, в това е силата му. Но на Генератора не му достига координация, в което е пък силата на Прожектора.

Затова двата типа са нужни един на друг. И съглашението между тях е красиво, когато се реализира във взаимно съгласие и с уважение. Вълшебството на Прожектора е да привлече този, който признава аурата му, и той ще измени битието му, показвайки му пътя. Генераторът обладава невероятна сила, но ако откликва. А Прожекторът е създаден да види потенциала и красотата на Генератора.Хюман дизайн

Детето Прожектор е податливо на обучение. То е схватливо, но само ако е заинтригувано. Ако не – сменете подхода. Верният подход е играта.

Прожекторът от рождението си все направлява и направлява. И горко на родителите му, които не забелязват това. Обаче от малък му е потребно да се учи да се спира, когато другите не му отдават вниманието си. Без да го приема лично и без да се обижда. Само че Прожекторът много трудно се отказва от вниманието.

Още нещо важно за Прожектора – да спи сам, за да „пусне“ всичко, което не е собствено, и да се върне при себе си. Той има потребност от отдих в уединение и е хубаво партньорът му да го знае и приема. Също без обида.

Прожекторът е създаден за проекти, в които е нужно неговото ръководство, където ще може ефективно да направлява работата на другите. Той ще поставя ясни задачи, изхождайки от вътрешното си усещане коя задача е подходяща точно за този човек и обратно – кой човек най-добре ще свърши дадената задача.

В колектив Прожекторът е идеален за ролята на ръководител, мениджър, администратор, шеф на група, дори президент. За него е съществено да е определено за какво отговаря. И ще вложи в това своите качества – системен подход и координация.

За Прожектора е естествено да чака. Той чака:
 • покана за нова работа, за делово сътрудничество, за кариерно развитие;
 • покана за приятелство, за партньорство;
 • покана за ново местожителство.

Той винаги чака персонална покана, която да почувства като своя, с която да резонира.

Доскоро Прожекторите бяха в ниските нива на йерархията. Дълго време силата на Манифесторите тържествуваше над разумността на Прожекторите, които пък не бяха достатъчно подготвени да бъдат успешни в тази игра. В наши дни Прожекторите имат повече възможности да заемат естественото си място на ръководители и благодарение на способностите си да направляват околните.

Известни сред Прожекторите са Пушкин, Барак Обама, Ошо, Брад Пит, Кайли Миног, Чърчил, Деми Мур, Мерлин Монро, Наполеон, Джоди Фостър, Леонардо ди Каприо, Боб Марли, Стивън Спилбърг, Барбара Стрейзанд.

Рефлектор
Хюман дизайн

Карта на Сандра Бълок – Рефлектор

Две неща правят Рефлектора напълно различен от останалите типове. Всички са соларни, само той е лунен. Всички имат някакви определености, само той е напълно открит. Рефлекторът няма постоянен достъп до енергия. Откритите му центрове биха ви заблудили, че той пропуска всякаква чужда енергия, вибрации, емоции… и това го прави уязвим.

Но аурата му има тази особеност, че е съпротивляваща се и пробваща, което му позволява да бъде в контакт с всякакви хора, без да бъде подложен на влиянието им. Рефлекторът изпробва другия човек, пропускайки минимална част от полето и вибрациите му, за да оцени кой е насреща му. Тези проби са незабележими, така че и вниманието на Рефлектора остава скрито.

И накрая – Рефлекторът отразява нещото, което е приел по време на „пробата“. Другите хора, наблюдавайки този особен тип, буквално виждат себе си – личните особености и привички. Рефлекторът е един хамелеон, който се превръща в това, с което общува.

Рефлекторът отразява като огледало и го прави естествено, нерядко без да разбира своята особеност. Но той често се чувства незабележим, невидим, сливащ се с фона. Може да прекара живота си незабележимо и нещастно, ако го заобикаля сива маса хора. Той е разочарован, ако се намира на неправилното за самия него място и с неподходящите за личността му хора, ако не вижда ярки, необичайни личности, които водят различен живот. Затова Рефлекторът често е привлечен от децата, ще го видите край детските площадки и в парковете.

По това как се чувства един Рефлектор може да прецените какво е състоянието на обществото, в което той живее. Ако то е здраво, функционално, конструктивно, ще намерите отражението в един щастлив Рефлектор, който е забравил разочарованията си и се радва на света.

Рефлекторът в отношенията си е чисто огледало. Ако се подходи към него с открито сърце, той ще върне същото. Но този тип е способен да отрази и скритите, несъзнателните очаквания, обиди и други негативи у другия.

Избралите Рефлектор за интимен партньор, са много самолюбиви. Те питаят такава огромна любов към собственото си същество, че живеят и любят буквално своето копие.

Рефлекторът е повлиян от движението на планетите и от това не го спасява дори неговата непроницаема аура. Точно те му дават определеност – краткосрочен, но все пак фиксиран потенциал. Преминаването на определена планета активира и деактивира разни аспекти у Рефлектора, вкарва и изкарва от живота му дадени качества.

Така този тип влиза и излиза от разни роли – днес е любовник, след няколко дни – пълководец, после пък клоун. Следейки планетите, Рефлекторът ще опознае кое го активира и деактивира, а по календара ще определя кога ще е пълен с енергия и способен за работа и кога е по-градивно да се отдаде на почивка.

Хюман дизайн

Затворена аура

Относно решенията в живота, за Рефлектора е важно да не сгреши в отговорите на четири въпроса – с кой живея, къде живея, къде работя, с кого работя. Дилемата е, че този тип няма вътрешна база, върху която да се опре. Нерядко възрастни Рефлектори се стремят да не вземат никакви решения, оставяйки се на близките, на децата си.

По Хюман дизайн, за да вземе правилно решение, Рефлекторът е длъжен да изчака пълен лунен месец – средно 29,5 дни. Сблъсквайки се с определен въпрос, той може да започне да експериментира с него, да отиграва своите реакции и мисли относно решението, да мени вътрешните си състояния, предизвикани от променящи се активации. В течение на лунния месец Рефлекторът ще говори с околните за това си решение.

Самият разговор – например за какво да похарчи парите от продаден имот, ще му донесе отговори, които ще отлежават, той ще възприема отново и отново по различен начин и ще ги преосмисля, ще взима едно или друго решение и след 29 дни той ще бъде готов.

На този тип най-много му е потребно да притежава карта на движението на планетите, в която подробно да е описано в кой период, през кой месец, от коя до коя дата под чие влияние ще бъде Рефлекторът.

И така, да обобщим: всеки генетичен тип има своята правилна стратегия:
 • Манифесторът – да информира за действията си;
 • Генераторът – да не инициира, а да чака отклик;
 • Прожекторът – да не инициира, а да чака покана;
 • Рефлекторът – да не инициира, а да чака изминаването на един лунен цикъл.

Профили

Вече сте съобразили, че хората не сме само 4 типа, унифицирани и сходни един на друг. След първото общо разпределение Хюман дизайн продължава още по-навътре, разграничавайки 12 профила.

Профилът е първият ключ към нюансите и различията в нашата природа. Те определят онези линии, които са активирани от Слънцето/Земята на личността и от Слънцето/Земята на дизайна. Линиите са 6:

 • (1) Investigator (изследовател)
 • (2) Hermit (отшелник)
 • (3) Martyr (мъченик)
 • (4) Opportunist (опортюнист)
 • (5) Heretic (еретик)
 • (6) Role Model (ролеви модел)

Съединявайки значенията на тези линии в личността и в дизайна, се получават профилите – 12 комбинации със свои особености, които имат статична изразеност:

профил дял описание
1/3 изследовател – мъченик 14.61% Притежава увереност. Учи се от грешките си. Експериментатор и скептик
1/4 изследовател– опортюнист 2.3% Който се нуждае от верни и предани приятели. С тях може да сподели своите увлечения + интереси и открития
2/4 отшелник – опортюнист 14.01% Който притежава скрити таланти. Внимателно отнасящ се към личното си пространство. В него околните нерядко виждат повече – отколкото той би желал и позволил
2/5 отшелник – еретик 2.44% Който притежава дара да съблазнява другите. Нерядко удивляващ с нестандартното си мислене и необичайното си възприемане на нещата и събитията
3/5 мъченик – еретик 14.14% Роден бунтар. Експерт в допускането на грешки и попадането в разни не винаги приятни ситуации
3/6 мъченик – ролеви модел 2.22% Който е тук – за да направлява другите. Това е благодарение на мъдростта му. Придобил я е от собствените си грешки
4/6 опортюнист – ролеви модел 14.65% обективен свидетел. Използва своето умение да общува и своя опит – за да учи другите и да им влияе
4/1 опортюнист –изследовател 2.43% който никога не успява да се промени и за когото е приготвен много особен жизнен път
5/1 еретик – изследовател 14.27% живее «за другите». Способен да дава практични решения. Иска да бъде полезен. Посочва друга гледна точка по всеки въпрос
5/2 еретик – отшелник 2.14% Към когото винаги се предявяват завишени изисквания и очаквания
6/2 ролеви модел – отшелник 14.36% който нерядко представлява за другите образец за подражания. Обикновено го учудва
6/3 ролеви модел – мъченик 2.45% който добре знае цената на своите грешки и неудачи

Двама души с един и същ профил, единият от които живее своя дизайн, а другият – не, изиграват зададената от профила си роля по съвършено различен начин.

Бодиграф – „карта“ по Хюман дизайн

Ако си направите лична карта, какво ще видите на нея: 9 центъра с квадратна и триъгълна форма, свързани с канали помежду си, като всяка пресечна точка между център и канал е обозначена с число. Самите канали са или безцветни, или запълнени с червен и черен цвят.

Цветовете – червено и черно

Черният цвят обозначава съзнателното у човека – неговата личност: това, което той мисли и осъзнава за своята същност, известните компоненти.

Червеният цвят е несъзнаваното в неговия дизайн: това, което той не знае за себе си, но е явно за неговите близки. Ако даден център или канал е определен като несъзнаван, човекът никога няма да бъде уверен дали притежава или не съответните качества.

Центровете

Центровете също са или безцветни, или оцветени в различни цветове.

Наличието на оцветяване сочи, че даденият център е определен или закрит. Неговото съдържание е постоянно и неизменно присъства в живота на човека.Хюман дизайн

Липсата на оцветяване – белите центрове, се наричат неопределени или открити. Техните качества присъства в природата на дадения човек непостоянно. Това са места, в които човекът не притежава собствена енергия и върху които му влияят другите хора.

Тук да си спомним за Рефлектора, за който казахме, че е на 100% открит – всички негови центрове са неопределени, открити, той не притежава собствена енергия. Невъзможно е откритите центрове да се контролират съзнателно. Затова те се явяват от една страна източник на мъдрост, а от друга – на хаос и неувереност.

Деветте центрове и техните функции:
На главата: ментално напрежение и вдъхновение

Определен: човекът притежава собствен източник на вдъхновение и свои собствени значими „теми“.

Неопределен: дава свобода в избора на източници на вдъхновение.

На Аджна чакра – трето око: обработка и анализ на информацията

Определен: човекът обработва информацията по един фиксиран начин – примерно според причинно-следствената връзка. (Това става в Аджна чакра обикновено)

Неопределен: дава възможност за гъвкавост при избора на начини за анализ на постъпващата отвън информация.

На гърлото: самоизразяване и действие

Определен: човекът се самоизразява по определен, фиксиран начин – примерно чрез творчество, или чрез социална активност – това зависи кои от 11-те врати в този център са активирани.

Неопределен: той не притежава отчетлив способ да се изразява.

G-център – в зоната на тимуса: любов, направление, самоидентификация

Определен: дава устойчиво усещане за собствената личност.

Неопределен: хората откриват все нови и нови пластове в себе си, нямат устойчива идентичност и се променят взависимост от обкръжението си.

Хюман дизайн

Водещата максима на Ра Уру Ха: Ти можеш да бъдеш единствено това, което си. Аз мога да изживявам единствено това, което съм.

На сърцето: сила на волята, материален свят, самооценка, его

Определен: дава потенциал за успешна реализация в материален план.

Неопределен: човекът няма фиксирана енергия за разрешаване на материални въпроси.

Сакрален център: жизненост, сексуалност, работоспособност

Определен: човекът притежава устойчив и постоянен източник на жизнена сила.

Неопределен: жизнената енергия е променлива.

На далака: инстинкт за оцеляване, интуиция, страх, здраве

Определен: има достъп до древната интуитивна осъзнатост на тялото.

Неопределен: хората с открит център на далата умеят да четат физическото състояние и страходете на околните.

На слънчевия сплит: емоционалност, чувствителност, страст

Определен: притежателят на определен център умее да изпитва целия спектър на собствените си чувства и емоции, провокиран от „вълната“ хормонална биохимия на своето тяло

Неопределен: хората с открит център тук преживяват емоциите на другите.

Коренен: адреналин, напрежение

Определен: хората с определен коренен център имат способността да преодоляват напрежението и да елиминират стреса.

Неопределен: хората с открит център не са създадени за постоянно пребиваване в стресови ситуации.

Многофункционално на центровете:
 • Три центъра са на осъзнатостта – Аджна, Далак, Слънчев сплит;
 • Четири центъра са енергийни или „двигатели“ – Слънчев сплит, Сакрален, Сърце, Коренен;
 • Два центъра са на напрежение – Глава и Коренен;
 • Център на манифестиране и самоизразяване – Гърло;
 • Център на идентичността и направлението – G-точка.
 • Определените и неопределените центрове могат да функционират по здравословен или некоректен начин.
36 канала и 64 хексаграми
Хюман дизайн

Активен канал 59-6 (сексуалността – 59-та врата, и емоционалната вълна – 6-та врата, въвеждат притежателя му в дълбоко лични, проникващи и потенциално плодотворни отношения)

Центровете в човека са обединени в три групи, отразяващи колективното, племенното и индивидуалното. Те пък се състоят от контури и потоци, потоците се състоят от канали.

Каналите в картата са 36 и тяхното значение чертае разбирането за уникалността на всеки отделен човек. Цялата достъпна за човека жизнена сила и особеностите му са отразени в неговите канали. 99% от хората имат поне един определен – оцветен от двете страни в червено или черно, канал.

Всеки канал е маркиран с номера на пресечните точки с центровете – наричат се врати. Значението на канала отразява нещо ново, основано на обединените качества на двете образуващи го врати. Каналът не е просто сбор от значения, а нещо повече – точно както детето притежава черти и от двамата родители, но е индивидуалност по собствен начин.

8-1: Канал на вдъхновението

Човекът с такъв определен канал е роден да се отличава от другите по творчеството си. Животът му изисква храброст, за да си позволи да се отцепи от тълпата. Просто бидейки себе си, той винаги получава признанието, което изразява.

Врата 1 е творчеството, самоизразяването;

Врата 8 е консолидация, принос.

Тези хора имат природни творчески способности и таланти, за да се изразяват по неповторим начин. Те са индивидуалисти, въздействащи на другите просто благодарение на своята неповторимост и способност да вдъхновяват. Точно както канали 13-33 и 7-31, и този е канал на лидерството, въпреки че хората от въпросната група едва ли се безпокоят особено дали някой ги следва. Те просто представляват човек, който знае накъде върви.

17-62: Канал на приемане

Това са природни организатори, хора на логическото мислене и способността да се гледа на всяка ситуация критично. Те притежават менталната способност да видят цялата картина, без да влизат в детайли. Само че трябва да си дадат време да опознаят всички факти, преди да се изказват. Ако чакат покана за разговор, винаги ще възхищават другите със своите знания.

Ако не – ще досаждат с ненужни подробности. Повечето хора с такъв канал имат снижено зрение на дясното око, защото през повечето време от живота си се опитват да споделят мнението си с другите, без да чакат покана за това и по този начин разрушават способността си да виждат ясно. Тъй като са визуално ориентирани, те най-добре работят с образи.

40-37: Канал на съобществото

Целият живот на такъв човек минава в търсене на своето място в „голямата схема“, частта, която търси цялото. Човек с потребност да принадлежи към съобщество на други хора – към своето семейство, приятели, колеги, единомишленици. Но вместо да търси къде да се впише, той трябва да изчака да види какви хора и общности ще го поканят.

34-20 Канал на харизмата

Дизайн, при който мислите трябва да станат дела. Човекът притежава способността да бъде напълно погълнат от реализацията на своите дела.
Уникалността е отразена в детайлите – явява ли се вашият канал съзнателен или несъзнаван, коя линия е активирана и т.н.

Хюман дизайн и астрология

Астрологията е само едно от знанията, върху които стъпва Хюман дизайн. И двете системи ползват като изходна точка рождените данни – дата, час и място. Но за разлика от астрологичната карта, картата на тялото съчетава в себе си и знания от кабала, идзин, генетика.

Генериране на собствена карта

Може да го направите на тази страница: http://humandesign.su/basic/chart/

Изисква се въвеждането на място, дата и час на раждане с точност до минута.

Разчитането й може да направите самостоятелно, проследявайки всеки детайл, отбелязан върху нея или да се консултирате със сертифициран специалист. Отделно се организират платени курсове, на които ще бъдете научени как да тълкувате всички детайли, както и да правите анализи на други хора.

Мандалата

Хюман дизайнСлед като сте си направили карта – така нареченият Бодиграф, да добавим, че тя не е пълно изследване по с-мата на Хюман дизайн. Тази карта, поставена в многоцветен кръг, дава вече пълното знание за вас, живота и бъдещето ви. Нарича се мандала. Колелото е разделено на 64 сектора – врати. 64-те врати се отнасят към 64 хексаграми и-дзин и към още толкова сектора от небесната сфера.

Книги за Хюман дизайн

Определят Хюман дизайн като единствената „частна“ наука на света, защото е патентована. Пълното знание не е на 100% достъпно безплатно, макар че са издадени някои книги, както и създателят й Ра Уру-Ху дава разяснения в редица видеа и интервюта. Ето някои от изданията на български:

Карън Къри – „Хюман дизайн за всеки“. Авторката е основател на едноименна учебна програма. В изданието се дават основни познания и с негова помощ читателят може да научи много за себе си – в общи линии плюс някои детайли.

Ра Уру-Ху и Линда Бънел – „Книга на понятията“. Определят я като енциклопедия на системата и методическо ръководство. Бънел е сред първите ученици на създателят на системата.

Четан Паркин – „Хюман дизайн“. Първата книга на автора излиза под призива да открием човека, който бихме могли да бъдем.

Четан Паркин – „Книга на линиите“. Вторият том предлага по-задълбочено знание и влизане в подробностите по разчитането на индивидуалните карти.

Как се практикува в България

 • Хюман дизайн – България е наименованието на организацията, която провежда това знание за нашата страна. Под шапката му са организатори, сертифицирани преподаватели, официални преводачи на учебните материали. В подготовка е и официалната им страница в интернет. http://humandesign-bg.com/beta/
 • Божидар Цендов – сертифициран консултант по системата ХД, лектор, организатор на курсове и обучения, анализатор. Завършил е International Human Design School, където се сертифицират практикуващите по системата.
 • Константин Тодоров – заедно със Северина Кирилова се местят от столицата в Пловдив и така пренасят това знание под тепетата. Казват, че са харесали града и той ги е привлякъл. Започват с опознавателни срещи в тесен кръг, лични представяния пред различни общности, като целта е да разпространяват информацията за съществуването и възможностите на сравнително новата наука.

  Хюман дизайн

  Божидар Цендов

 • Оксана Хорват – астролог и психолог, който от известно време разширява практиката си и с Хюман дизайн. Практикува в София.

Предлага ли се безплатно

Безплатно е изработването на индивидуална карта, защото тя се генерира от специален софтуер.

Разчитането, анализите, както и по-задълбочените изследвания плюс обученията – за целта има няколко вида курсове и нива, са платени.

Видео

Увод в системата с български субтитри.

Преводът е дело на Хюман дизайн България.

Консултантите Лилия Иванова и Иван Граховски говорят за ползите от системата на WakeЪп! 2016. Те определят знанието като ключ към хармонията в живота.

Запис от представянето се намира тук:

Двеминутен репортаж в предаването Модерно по Бтв от 22 август 2011 година: http://www.btv.bg/video/shows/moderno/videos/kakvo-predstavlyava-hyuman-dizaina.html

Най-подробният видеоматериал в интернет е запис на безплатен семинар на Константин Тодоров и Северина Кирилова по конкретната тема за печеленето на пари.

Мнения и отзиви

 • Анна, Генератор: В моето семейство има двама Прожектори. Цял живот съм се ядосвала, че не са инициативни и че чакат за всичко на мен, като при това се опитват да ме управляват. Благодарение на Хюман дизайн създадохме синхрон.
 • Ирина, Рефлектор: На курса бяхме пет жени и – каква изненада!, представяхме и петте типа дизайн. Генераторът генерираше за нас цялата нужна енергия, Прожекторът стоеше на задния ред и чакаше покана, Манифекторът ни командваше, а аз… Удивих се как вибрирам. Не, генерирам! После манифестирам, а после чакам покана.
 • Елена, Манифестиращ генератор: Отначало не ми се понрави информацията – стори ми се недостатъчно нова и недостатъчно структурирана, за да предизвика интереса ми. Но като се поуспокоих и си разреших да бъда естествена, аз се отпуснах и почнах с удоволствие да наблюдавам случващото се.
 • Денис, Прожектор: Научих се да казвам „да“ на всички мои усещания и да им давам да съществуват.
 • Наталия, Манифестор: Майка ми ме попита какво ново съм научила за себе си на курса. Казах й: разбрах, че съм силно енергиен тип и моята задача е да влияя на другите и да инициирам процесите в света. А тя: Ха, това го знам отдавна.

Дайте и вие своето виждане за хюман дизайн по-долу в коментарите, защото читателите имат нужда от повече гледни точки от първа ръка на хора, които са го изпробвали!

Включете се в нашата група във Фейсбук:
Хюман дизайн за начинаещи: Карта, книги, тест (ТИПОВЕ, подробно)
4.3 (86.67%) 6 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

2 коментара по “Хюман дизайн за начинаещи: Карта, книги, тест (ТИПОВЕ, подробно)

 1. Здравейте!
  Леко се дразня на менинието за Манифесторите.
  До колкото схванах идеята на Хюман Дизайн, то и четирите типа са си нужни.
  Думата „изрод“ не виждам как може да бъде употебена за хора, които творят и имат нужда от творческа изолация. По същия начин спокойно можем да обидим други типове като „Лепки“ само защото не могат сами да се справят с нещата или трети, че са „Работохолици“, а четвърти за „слабохарактерни“ .
  Мисля, че и самия създател на Хюман Дизайн е имал нужда от излоция, за да извади цялата тази информация.Пък и той се явява някакъв тип „Изрод“ – явно :).
  Преекспонирането на информацията не я прави по-важна.
  Хората Манифестори, които познавам около мен често се занимават със задачи, които другите се страхуват да разрешат.Смятам ,че си имат тяхното място в днешното общество и има само ЕДИН, който може да реши дали да сме тук или не.
  Благодаря за статията и се надявам ,че все пак ще намалим драмата и ще станем по-приемливи в отношенията си.

 2. Здравейте,
  Според описанието на типовете излиза, че всички директори и ръководители трябва да са манифестори. Генераторите са работници и изпълнители. Това определено не е така! Познавам много генератори, които са висши ръководители и собственици на бизнес, вършат си работата чудесно, сами намират решения, ръководят и спят добре. Трябва ли да изоставят успешния си бизнес и да отидат да работят за някого, за да живеят според техния дизайн? Може ли някой да разясни това?
  Благодаря.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *