Храм в Индия изумява учените с технологията за строежа и детайлите му