Учени са пред създаване алтернатива на петрол от вода и въгледвуокис