ЕТО как ученичка с ТРЕТО ОКО бе възнаградена! (ФОТО)