Ученици откриха по време на екскурзия мумия на 7 хил. години