Упражнение по телепатия. Убедете се сами, че е възможна!