Това, което описва Ралица Бехар важи за София, но не и за по-малките градове