Телефонният номер отключва късмета или носи несполука